DiVA - Academic Archive On-line

http://www.diva-portal.org/oai/sh/OAI [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 12/2/2006
Checked 2 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/14/2016

Record Counts

  Metadata Formats
Sets gmd Count marc21 Count marc21electronic Count mets_kb Count oai_dc Count oai_etdms Count swepub_mods Count uppsok Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743
Lantbruk, veterinärmedicin och skoglig vetenskap (AgricultureVeterinaryMedForestry)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
SH (all-sh)
ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625 ListIdentifiers ListRecords 19625
Article in journal (article)
ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178
Book (book)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Article, book review (bookReview)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Chapter in book (chapter)
ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394 ListIdentifiers ListRecords 394
Collection (collection)
ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101 ListIdentifiers ListRecords 101
Conference paper (conferencePaper)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
Conference proceedings (conferenceProceedings)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Doctoral thesis (docotoralThesis)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Open Access DRIVER set (driver)
ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743 ListIdentifiers ListRecords 7743
EC_fundedresources set (ec_fundedresources)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Konstnärligt arbete (FineArt)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Humaniora & Teologi (HumanitiesTheology)
ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339 ListIdentifiers ListRecords 1339
Licentiate thesis (licentiateThesis)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Bio- och geovetenskaper (LifeEarthScience)
ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118 ListIdentifiers ListRecords 118
Medicin (Medicine)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Other (other)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Fysik, kemi och matematik (PhysicsChemistryMaths)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
Other (popular)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
Refereed (refereed)
ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321 ListIdentifiers ListRecords 321
Report (report)
ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119 ListIdentifiers ListRecords 119
Article, review/survey (review)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Science (science)
ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560 ListIdentifiers ListRecords 560
Samhälls-, beteendevetenskap och juridik (SocialBehaviourLaw)
ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748 ListIdentifiers ListRecords 4748
Student thesis (studentThesis)
ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822 ListIdentifiers ListRecords 6822
Tekniska vetenskaper (Technology)
ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380 ListIdentifiers ListRecords 380