Academic Archive On-line (Mälardalen University, Sweden)

http://www.diva-portal.org/oai/mdh/OAI [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 12/2/2006
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 12/2/2006

Record Counts

  Metadata Formats
Sets libris-electronic Count libris-print Count marc21 Count marc-liu Count mods Count oai_dc Count oai_etdms Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44
Lantbruk, veterinärmedicin och skoglig vetenskap (AgricultureVeterinaryMedForestry)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Comprehensive summaries (comprehensiveTheses)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Libris-electronic (Libris-electronic)
ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37
Libris-print (Libris-print)
ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111
Licentiate theses (licentiateTheses)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Monograph theses (monographTheses)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Doctoral theses (postgraduateTheses)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Research reports (reports)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Samhälls-, beteendevetenskap och juridik (SocialBehaviourLaw)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Spikade (Spikade)
ListIdentifiers ListRecords 112 ListIdentifiers ListRecords 112 ListIdentifiers ListRecords 112 ListIdentifiers ListRecords 112 ListIdentifiers ListRecords 112 ListIdentifiers ListRecords 112 ListIdentifiers ListRecords 112
Swedish Research Publications (swedishResearch)
ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37
Undergraduate theses (undergraduateTheses)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7