Πλειάς

http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/index/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 12/22/2008
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 12/22/2008

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 38149 ListIdentifiers ListRecords 38149 ListIdentifiers ListRecords 38149 ListIdentifiers ListRecords 38149
Ακρόπολις Φιλολογική (akropolis_filologiki)
ListIdentifiers ListRecords 628 ListIdentifiers ListRecords 628 ListIdentifiers ListRecords 628 ListIdentifiers ListRecords 628
Απόλλων (apollon)
ListIdentifiers ListRecords 1041 ListIdentifiers ListRecords 1041 ListIdentifiers ListRecords 1041 ListIdentifiers ListRecords 1041
Αρμονία (armonia)
ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484
Άστυ (asty)
ListIdentifiers ListRecords 4392 ListIdentifiers ListRecords 4392 ListIdentifiers ListRecords 4392 ListIdentifiers ListRecords 4392
Αθηναΐς (athinais)
ListIdentifiers ListRecords 2087 ListIdentifiers ListRecords 2087 ListIdentifiers ListRecords 2087 ListIdentifiers ListRecords 2087
Αττικόν Μουσείον (attiko_mouseio)
ListIdentifiers ListRecords 1455 ListIdentifiers ListRecords 1455 ListIdentifiers ListRecords 1455 ListIdentifiers ListRecords 1455
Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα (avdiritis)
ListIdentifiers ListRecords 195 ListIdentifiers ListRecords 195 ListIdentifiers ListRecords 195 ListIdentifiers ListRecords 195
Εδέμ (edem)
ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129
Εφημερίς των Παίδων (efim_paidon)
ListIdentifiers ListRecords 4064 ListIdentifiers ListRecords 4064 ListIdentifiers ListRecords 4064 ListIdentifiers ListRecords 4064
Ευρωπαϊκός Ερανιστής (eranistis)
ListIdentifiers ListRecords 148 ListIdentifiers ListRecords 148 ListIdentifiers ListRecords 148 ListIdentifiers ListRecords 148
Φιλολογική Ηχώ (fil_ixo)
ListIdentifiers ListRecords 501 ListIdentifiers ListRecords 501 ListIdentifiers ListRecords 501 ListIdentifiers ListRecords 501
Φιλολογία (filologia)
ListIdentifiers ListRecords 197 ListIdentifiers ListRecords 197 ListIdentifiers ListRecords 197 ListIdentifiers ListRecords 197
Ιλισσός (ilissos)
ListIdentifiers ListRecords 868 ListIdentifiers ListRecords 868 ListIdentifiers ListRecords 868 ListIdentifiers ListRecords 868
Κασταλία (kastalia)
ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172
Κλειώ (kleio)
ListIdentifiers ListRecords 2625 ListIdentifiers ListRecords 2625 ListIdentifiers ListRecords 2625 ListIdentifiers ListRecords 2625
Μέλισσα των Αθηνών (mel_athinon)
ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174
Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις (neologou)
ListIdentifiers ListRecords 1662 ListIdentifiers ListRecords 1662 ListIdentifiers ListRecords 1662 ListIdentifiers ListRecords 1662
Όμηρος (omiros)
ListIdentifiers ListRecords 544 ListIdentifiers ListRecords 544 ListIdentifiers ListRecords 544 ListIdentifiers ListRecords 544
Πανδώρα (pandora)
ListIdentifiers ListRecords 5423 ListIdentifiers ListRecords 5423 ListIdentifiers ListRecords 5423 ListIdentifiers ListRecords 5423
Παρνασσός (parnassos)
ListIdentifiers ListRecords 1729 ListIdentifiers ListRecords 1729 ListIdentifiers ListRecords 1729 ListIdentifiers ListRecords 1729
Παρθενών (parthenon)
ListIdentifiers ListRecords 751 ListIdentifiers ListRecords 751 ListIdentifiers ListRecords 751 ListIdentifiers ListRecords 751
Πινακοθήκη (pinakothiki)
ListIdentifiers ListRecords 6382 ListIdentifiers ListRecords 6382 ListIdentifiers ListRecords 6382 ListIdentifiers ListRecords 6382
Σαββατιαία Επιθεώρησις (sav_epith)
ListIdentifiers ListRecords 339 ListIdentifiers ListRecords 339 ListIdentifiers ListRecords 339 ListIdentifiers ListRecords 339
Θελξινόη (thelxinoi)
ListIdentifiers ListRecords 199 ListIdentifiers ListRecords 199 ListIdentifiers ListRecords 199 ListIdentifiers ListRecords 199
Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού (vretou)
ListIdentifiers ListRecords 1275 ListIdentifiers ListRecords 1275 ListIdentifiers ListRecords 1275 ListIdentifiers ListRecords 1275
Χλόη (xloh)
ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82
Ζακύνθιος Ανθών (zakynthios)
ListIdentifiers ListRecords 603 ListIdentifiers ListRecords 603 ListIdentifiers ListRecords 603 ListIdentifiers ListRecords 603