Helda

http://helda.helsinki.fi/oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 12/3/2009
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 12/3/2009

Record Counts

  Metadata Formats
Sets mets Count oai_dc Count rdf Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 14568 ListIdentifiers ListRecords 14568 ListIdentifiers ListRecords 14568
Kirjat ja sarjajulkaisut / Books and serial publications (hdl_10138_1)
ListIdentifiers ListRecords 185 ListIdentifiers ListRecords 185 ListIdentifiers ListRecords 185
Maatalous- ja metsätieteet / Agricultural sciences (hdl_10138_10)
ListIdentifiers ListRecords 134 ListIdentifiers ListRecords 134 ListIdentifiers ListRecords 134
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan julkaisuja ja raportteja / Faculty of Veterinary Medicine - Publications and Reports (hdl_10138_101)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja (hdl_10138_102)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Moottorisahahakkuu / Chain saw harvesting (hdl_10138_103)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Taloustieteen laitoksen julkaisusarjat / Publication series of the Department of Economics and Management (hdl_10138_104)
ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69
Selvityksiä / Working Papers (hdl_10138_105)
ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35
Julkaisut / Publications (hdl_10138_106)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Discussion Papers (hdl_10138_107)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS) - The Finnish Society of Forest Science (hdl_10138_108)
ListIdentifiers ListRecords 906 ListIdentifiers ListRecords 906 ListIdentifiers ListRecords 906
Acta Forestalia Fennica (hdl_10138_109)
ListIdentifiers ListRecords 161 ListIdentifiers ListRecords 161 ListIdentifiers ListRecords 161
Humanistiset tieteet / Humanities (hdl_10138_11)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Silva Fennica (hdl_10138_110)
ListIdentifiers ListRecords 745 ListIdentifiers ListRecords 745 ListIdentifiers ListRecords 745
1913-1915 (Vol. 1-4) (hdl_10138_111)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
1968-1969 (Vol. 91-102) (hdl_10138_112)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
1970-1974 (Vol. 103-142) (hdl_10138_113)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
1975-1979 (Vol. 143-165) (hdl_10138_114)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
1980-1984 (Vol. 166-190) (hdl_10138_115)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
1985-1989 (Vol. 191-209) (hdl_10138_116)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
1990-1993 (Vol. 210-240) (hdl_10138_117)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
1926 -1929 (No. 1-13) (hdl_10138_118)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
1930 -1939 (No. 14-50) (hdl_10138_119)
ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95
Yhteistyökumppaneiden julkaisut / Partner sub-repositories (hdl_10138_12)
ListIdentifiers ListRecords 4695 ListIdentifiers ListRecords 4695 ListIdentifiers ListRecords 4695
1940-1949 (No. 51-66) (hdl_10138_120)
ListIdentifiers ListRecords 49 ListIdentifiers ListRecords 49 ListIdentifiers ListRecords 49
1950-1959 (No. 67-102) (hdl_10138_121)
ListIdentifiers ListRecords 90 ListIdentifiers ListRecords 90 ListIdentifiers ListRecords 90
1960-1966 (No. 103-120) (hdl_10138_122)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
1994-1995 (Vol. 28(1)-29(4)) (hdl_10138_123)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
1996-1997 (Vol. 30(1)-31(4)) (hdl_10138_124)
ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75
Viikin opetuksen kehittämispalvelut. Julkaisuja (hdl_10138_125)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Viikin tiedekirjasto - Erillisjulkaisuja / Miscellaneous publications from Viikki Campus Library (hdl_10138_126)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Vanha metsäkirjallisuus / Old literature on forestry (hdl_10138_127)
ListIdentifiers ListRecords 97 ListIdentifiers ListRecords 97 ListIdentifiers ListRecords 97
Eläinlääketieteellinen tiedekunta (hdl_10138_128)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Luonnontieteet / Natural sciences (hdl_10138_129)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Kirjat / Books (hdl_10138_13)
ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
Fysiikan laitos (hdl_10138_130)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Maatalous- ja metsätieteet / Agricultural sciences (hdl_10138_131)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Eläinlääketieteellinen tiedekunta (hdl_10138_132)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Opiskelijakirjaston verkkojulkaisusarja (hdl_10138_1345)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Department of Computer Science Series of publications (hdl_10138_14)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Fauna & Flora (hdl_10138_14068)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Blandat, Lovisa och Karhula (hdl_10138_14293)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
1967 - 1979 (Vol. 1 - 13) (hdl_10138_14411)
ListIdentifiers ListRecords 322 ListIdentifiers ListRecords 322 ListIdentifiers ListRecords 322
Björneborgsvägen, Helsingfors (hdl_10138_14469)
ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34
Fair Use of Information – Seminar on Information Ethics, November 25th 2009 (hdl_10138_14632)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Abstracts (hdl_10138_14633)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja (hdl_10138_15)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Good Practices on Institutional Archiving 21.11.2007 (hdl_10138_16)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Presentations (hdl_10138_17)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Julkaisijan iltapäivä 21.11.2007 (hdl_10138_18)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Esitykset (hdl_10138_19)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Konferenssit ja seminaarit / Conferences and seminars (hdl_10138_2)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
Oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja (hdl_10138_20)
ListIdentifiers ListRecords 548 ListIdentifiers ListRecords 548 ListIdentifiers ListRecords 548
Oikeustieteellisiä asiantuntijalausuntoja (hdl_10138_21)
ListIdentifiers ListRecords 549 ListIdentifiers ListRecords 549 ListIdentifiers ListRecords 549
UHACC : University of Helsinki Addiction Clip Collection (hdl_10138_22)
ListIdentifiers ListRecords 450 ListIdentifiers ListRecords 450 ListIdentifiers ListRecords 450
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus (hdl_10138_2243)
ListIdentifiers ListRecords 65 ListIdentifiers ListRecords 65 ListIdentifiers ListRecords 65
Erikoistumisopinnot (hdl_10138_2244)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Kumppanuuskoulutus (hdl_10138_2245)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Työterveyshuollon keskeiset sisällöt (hdl_10138_2246)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Työterveyshuollon tutkijakoulu (hdl_10138_2247)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Valtakunnallinen seminaari (hdl_10138_2248)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Suomalaista lääketieteen historiaa (hdl_10138_2249)
ListIdentifiers ListRecords 807 ListIdentifiers ListRecords 807 ListIdentifiers ListRecords 807
FLS (Finska Läkaresällskapet ) (hdl_10138_2250)
ListIdentifiers ListRecords 666 ListIdentifiers ListRecords 666 ListIdentifiers ListRecords 666
Lääketieteen wanhat väitöskirjat (hdl_10138_2251)
ListIdentifiers ListRecords 139 ListIdentifiers ListRecords 139 ListIdentifiers ListRecords 139
Lääkäriseura Duodecimin historiallisia dokumentteja (hdl_10138_2252)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Kipuviesti (hdl_10138_2253)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
The Challenge of the Electronic Environment to the Organization of Knowledge 29-30.11 2007 (hdl_10138_2254)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Abstracts (hdl_10138_2255)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Presentations (hdl_10138_2256)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Kansaneläkelaitos (Kela) (hdl_10138_2257)
ListIdentifiers ListRecords 3740 ListIdentifiers ListRecords 3740 ListIdentifiers ListRecords 3740
Aktuaarijulkaisut (hdl_10138_2258)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Tilastojulkaisut (hdl_10138_2259)
ListIdentifiers ListRecords 122 ListIdentifiers ListRecords 122 ListIdentifiers ListRecords 122
Tutkimusjulkaisut (hdl_10138_2260)
ListIdentifiers ListRecords 3614 ListIdentifiers ListRecords 3614 ListIdentifiers ListRecords 3614
Aktuaarijulkaisut (hdl_10138_2261)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Taskutilastot (hdl_10138_2262)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Tilastokatsaukset (hdl_10138_2263)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Tilastollinen vuosikirja (hdl_10138_2264)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Vuositilastot (hdl_10138_2265)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
Yhteistyöjulkaisuja (hdl_10138_2266)
ListIdentifiers ListRecords 3383 ListIdentifiers ListRecords 3383 ListIdentifiers ListRecords 3383
Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia (hdl_10138_2267)
ListIdentifiers ListRecords 57 ListIdentifiers ListRecords 57 ListIdentifiers ListRecords 57
Sosiaali- ja terveysturvan selosteita (hdl_10138_2268)
ListIdentifiers ListRecords 83 ListIdentifiers ListRecords 83 ListIdentifiers ListRecords 83
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia (hdl_10138_2269)
ListIdentifiers ListRecords 91 ListIdentifiers ListRecords 91 ListIdentifiers ListRecords 91
Lääketieteellinen tiedekunta (hdl_10138_2271)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
UHACC : Alcohol (hdl_10138_23)
ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160
UHACC : Drugs (hdl_10138_24)
ListIdentifiers ListRecords 49 ListIdentifiers ListRecords 49 ListIdentifiers ListRecords 49
UHACC : Eating (hdl_10138_25)
ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56
UHACC : Gambling (hdl_10138_26)
ListIdentifiers ListRecords 106 ListIdentifiers ListRecords 106 ListIdentifiers ListRecords 106
UHACC : Other (hdl_10138_27)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
UHACC : Tobacco (hdl_10138_28)
ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54
Kulttuurien tutkimuksen digitaalinen arkisto / Digital Archive for Cultural Research (hdl_10138_29)
ListIdentifiers ListRecords 1555 ListIdentifiers ListRecords 1555 ListIdentifiers ListRecords 1555
Tutkimusaineistot / Research resources (hdl_10138_3)
ListIdentifiers ListRecords 2748 ListIdentifiers ListRecords 2748 ListIdentifiers ListRecords 2748
Kansatiede / Ethnology (hdl_10138_30)
ListIdentifiers ListRecords 822 ListIdentifiers ListRecords 822 ListIdentifiers ListRecords 822
Kenttätyökurssi Asikkala Iso-Äiniö 1967 (hdl_10138_31)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Kenttätyökurssi Kouvola 1969 (hdl_10138_32)
ListIdentifiers ListRecords 87 ListIdentifiers ListRecords 87 ListIdentifiers ListRecords 87
Ilmatieteen laitos (hdl_10138_33)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
Ilmatieteen laitoksen omat julkaisut - FMI publications (hdl_10138_34)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
Kokousjulkaisut - Conference publications (hdl_10138_35)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Muut julkaisut - Other publications (hdl_10138_36)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
NorDiga (hdl_10138_37)
ListIdentifiers ListRecords 195 ListIdentifiers ListRecords 195 ListIdentifiers ListRecords 195
Dictoglossamtal i språkbad (hdl_10138_38)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Husa (hdl_10138_39)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Erikoiskokoelmat / Special collections (hdl_10138_4)
ListIdentifiers ListRecords 1013 ListIdentifiers ListRecords 1013 ListIdentifiers ListRecords 1013
Servicesamtal (hdl_10138_40)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Svenska samtal i Helsingfors (hdl_10138_41)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Svestra (hdl_10138_42)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen raportteja (hdl_10138_43)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Opinnäytteet / Theses (hdl_10138_44)
ListIdentifiers ListRecords 4677 ListIdentifiers ListRecords 4677 ListIdentifiers ListRecords 4677
Pro gradu -työt (hdl_10138_45)
ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115
Artikkelit / Articles (hdl_10138_5)
ListIdentifiers ListRecords 733 ListIdentifiers ListRecords 733 ListIdentifiers ListRecords 733
Biotieteellinen tiedekunta (hdl_10138_50)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (hdl_10138_56)
ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56
Lisensiaatintutkielmat (hdl_10138_59)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
Luonnontieteet / Natural sciences (hdl_10138_6)
ListIdentifiers ListRecords 382 ListIdentifiers ListRecords 382 ListIdentifiers ListRecords 382
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (hdl_10138_60)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Oppimateriaalit / Study materials (hdl_10138_61)
ListIdentifiers ListRecords 440 ListIdentifiers ListRecords 440 ListIdentifiers ListRecords 440
Opinnäytetiivistelmät (hdl_10138_6830)
ListIdentifiers ListRecords 4549 ListIdentifiers ListRecords 4549 ListIdentifiers ListRecords 4549
Arkeologia / Archaeology (hdl_10138_6894)
ListIdentifiers ListRecords 490 ListIdentifiers ListRecords 490 ListIdentifiers ListRecords 490
Arkeologian kenttätutkimus Räisälän Juoksemajärvi 2002 (hdl_10138_6895)
ListIdentifiers ListRecords 441 ListIdentifiers ListRecords 441 ListIdentifiers ListRecords 441
Arkeologian tutkimusprojekti Amazonilla 2000-2003 (hdl_10138_6896)
ListIdentifiers ListRecords 49 ListIdentifiers ListRecords 49 ListIdentifiers ListRecords 49
Kansatieteen kenttätyökurssi Ruskeasuolla 1986 (hdl_10138_6900)
ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
Kansatieteen kenttätyökurssi Seurasaaressa 1974 (hdl_10138_6901)
ListIdentifiers ListRecords 532 ListIdentifiers ListRecords 532 ListIdentifiers ListRecords 532
Kansatieteen kenttätyökurssi Viinijärvellä 1974 (hdl_10138_6902)
ListIdentifiers ListRecords 140 ListIdentifiers ListRecords 140 ListIdentifiers ListRecords 140
Folkloristiikka / Folklore (hdl_10138_6903)
ListIdentifiers ListRecords 243 ListIdentifiers ListRecords 243 ListIdentifiers ListRecords 243
Lauri Harvilahden kenttätyömatka Kaakkois-Aasiassa 1994 (hdl_10138_6904)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Lauri Harvilahden kenttätyömatka Vienan Karjalassa 2004 (hdl_10138_6905)
ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178 ListIdentifiers ListRecords 178
Lauri Harvilahden kenttätyömatkat Kiinassa ja Venäjällä 1981 (hdl_10138_6906)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Humanistiset tieteet / Humanities (hdl_10138_6966)
ListIdentifiers ListRecords 300 ListIdentifiers ListRecords 300 ListIdentifiers ListRecords 300
Humanistisen tiedekunnan opintoaineistot (hdl_10138_6967)
ListIdentifiers ListRecords 221 ListIdentifiers ListRecords 221 ListIdentifiers ListRecords 221
Yhteiskuntatieteet / Social sciences (hdl_10138_6968)
ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoaineistot (hdl_10138_6969)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Oikeustieteellisen tiedekunnan opintoaineistot (hdl_10138_6970)
ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80
Teologisen tiedekunnan opintoaineistot (hdl_10138_6971)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
Valtiotieteellisen tiedekunnan opintoaineistot (hdl_10138_6991)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Lääke- ja terveystieteet / Medical and Health sciences (hdl_10138_7)
ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63
Aleksanteri-instituutti (hdl_10138_7417)
ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48
Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita (hdl_10138_7450)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Teemajulkaisuja (hdl_10138_7451)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Talspråksband-gymnasister (hdl_10138_7565)
ListIdentifiers ListRecords 67 ListIdentifiers ListRecords 67 ListIdentifiers ListRecords 67
Yhteiskuntatieteet / Social sciences (hdl_10138_9)
ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (hdl_10138_9211)
ListIdentifiers ListRecords 605 ListIdentifiers ListRecords 605 ListIdentifiers ListRecords 605
Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnäytetiivistelmät (Valttiivi) (hdl_10138_9212)
ListIdentifiers ListRecords 3945 ListIdentifiers ListRecords 3945 ListIdentifiers ListRecords 3945
Elintarviketurvallisuusvirasto - Evira (hdl_10138_93)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Eviran tutkimuksia - Evira research reports (hdl_10138_96)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8