Repositori UOC

http://openaccess.uoc.edu/webapps/dspace_rei_oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 9/29/2010
Checked 3 times
Check failed 0 times
Last checked: 9/6/2011

Record Counts

  Metadata Formats
Sets mets Count oai_dc Count rdf Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 2684 ListIdentifiers ListRecords 2684 ListIdentifiers ListRecords 2684
Docència (hdl_10609_1)
ListIdentifiers ListRecords 1679 ListIdentifiers ListRecords 1679 ListIdentifiers ListRecords 1679
Ciències polítiques i de l'administració (hdl_10609_10)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_11)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Dret (hdl_10609_12)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Materials docents (hdl_10609_13)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Economia i empresa (hdl_10609_15)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Multimedia (hdl_10609_1541)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
Materials docents (hdl_10609_1542)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Societat de la informació i el coneixement (hdl_10609_1548)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Societat de la informació i el coneixement (hdl_10609_1549)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Materials docents (hdl_10609_1550)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Investigació i tècniques de mercat (hdl_10609_16)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Materials docents (hdl_10609_17)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Materials docents (hdl_10609_18)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
E-learning (hdl_10609_19)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Arts i humanitats (hdl_10609_2)
ListIdentifiers ListRecords 211 ListIdentifiers ListRecords 211 ListIdentifiers ListRecords 211
Educació i TIC (e-learning) (hdl_10609_20)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Materials docents (hdl_10609_21)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_22)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_2201)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_2202)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Filologia catalana (hdl_10609_2224)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_2225)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Traducció i tecnologies (hdl_10609_2226)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Materials docents (hdl_10609_2227)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Àsia oriental (hdl_10609_2228)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_2229)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Informació i comunicació (hdl_10609_23)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
Comunicació (hdl_10609_24)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Materials docents (hdl_10609_25)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
eLearn Center (hdl_10609_2564)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Memòries (hdl_10609_2565)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publicacions (hdl_10609_2566)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_26)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_2663)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Informació i documentació (hdl_10609_27)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
Càtedra UNESCO en e-Learning (hdl_10609_2781)
ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55
metaOER (hdl_10609_2782)
ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53
Materials docents (hdl_10609_28)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Prevenció de riscos laborals (hdl_10609_2823)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_2824)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_29)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Humanitats (hdl_10609_3)
ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159
Publicitat i relacions públiques (hdl_10609_30)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Cooperació i solidaritat (hdl_10609_3021)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Materials docents (hdl_10609_3022)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Materials docents (hdl_10609_31)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_3241)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Informàtica, tecnologia i multimèdia (hdl_10609_33)
ListIdentifiers ListRecords 1267 ListIdentifiers ListRecords 1267 ListIdentifiers ListRecords 1267
Enginyeria informàtica (hdl_10609_34)
ListIdentifiers ListRecords 1028 ListIdentifiers ListRecords 1028 ListIdentifiers ListRecords 1028
Materials docents (hdl_10609_35)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_36)
ListIdentifiers ListRecords 1023 ListIdentifiers ListRecords 1023 ListIdentifiers ListRecords 1023
Programari lliure (hdl_10609_37)
ListIdentifiers ListRecords 161 ListIdentifiers ListRecords 161 ListIdentifiers ListRecords 161
Ciències socials (hdl_10609_3741)
ListIdentifiers ListRecords 435 ListIdentifiers ListRecords 435 ListIdentifiers ListRecords 435
Dret i ciències polítiques (hdl_10609_3761)
ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99
Economia i empresa (hdl_10609_3781)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Materials docents (hdl_10609_38)
ListIdentifiers ListRecords 51 ListIdentifiers ListRecords 51 ListIdentifiers ListRecords 51
Educació (hdl_10609_3801)
ListIdentifiers ListRecords 201 ListIdentifiers ListRecords 201 ListIdentifiers ListRecords 201
Societat de la informació i el coneixement (hdl_10609_3821)
ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63
Articles (hdl_10609_3822)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Capítols o parts de llibres (hdl_10609_3841)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Conferències (hdl_10609_3861)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_3862)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Revistes UOC (hdl_10609_3881)
ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_39)
ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110
Articles (hdl_10609_3921)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Capítols o parts de llibres (hdl_10609_3922)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Conferències (hdl_10609_3941)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_3961)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Turisme (hdl_10609_3981)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_3982)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Materials docents (hdl_10609_4)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Tecnologies de telecomunicació (hdl_10609_40)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
E-learning (hdl_10609_4001)
ListIdentifiers ListRecords 201 ListIdentifiers ListRecords 201 ListIdentifiers ListRecords 201
Articles (hdl_10609_4002)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Capítols o parts de llibres (hdl_10609_4021)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Conferències (hdl_10609_4041)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Llibres (hdl_10609_4082)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Materials docents (hdl_10609_41)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_4141)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Congressos UOC (hdl_10609_4181)
ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56
Open Ed Conference 2010 (hdl_10609_4182)
ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56
Materials docents (hdl_10609_42)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Revistes UOC (hdl_10609_4201)
ListIdentifiers ListRecords 81 ListIdentifiers ListRecords 81 ListIdentifiers ListRecords 81
Articles (hdl_10609_4261)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Capítols o parts de llibres (hdl_10609_4281)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Conferències (hdl_10609_4301)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Tesis doctorals (hdl_10609_4321)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_4341)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Projecte Internet Catalunya. PIC (hdl_10609_4361)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_4362)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Revistes UOC (hdl_10609_4381)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Ciències de la salut (hdl_10609_4421)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Psicologia (hdl_10609_4441)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Articles (hdl_10609_4461)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Conferències (hdl_10609_4481)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_4501)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Tecnologia i comunicació (hdl_10609_4521)
ListIdentifiers ListRecords 127 ListIdentifiers ListRecords 127 ListIdentifiers ListRecords 127
Informació i comunicació (hdl_10609_4541)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_4542)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Informàtica, tecnologia i multimèdia (hdl_10609_4561)
ListIdentifiers ListRecords 124 ListIdentifiers ListRecords 124 ListIdentifiers ListRecords 124
Articles (hdl_10609_4581)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
Capítols o parts de llibres (hdl_10609_4601)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
Conferències (hdl_10609_4621)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Congressos UOC (hdl_10609_4641)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Second International Workshop on Free/Open-SourceRule-Based Machine Translation, 2011 (hdl_10609_4661)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Cooperació i solidaritat (hdl_10609_4761)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
Revistes UOC (hdl_10609_4781)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
Congressos UOC (hdl_10609_4801)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
4as Jornadas OS-REPOSITORIOS (Barcelona, 3-5 marzo 2010) (hdl_10609_4802)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Articles (hdl_10609_4804)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Conferències (hdl_10609_4805)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
Capítols o parts de llibres (hdl_10609_4807)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Treballs, papers de recerca (hdl_10609_4821)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Documents institucionals (hdl_10609_4922)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_5)
ListIdentifiers ListRecords 150 ListIdentifiers ListRecords 150 ListIdentifiers ListRecords 150
Psicologia i ciències de l'educació (hdl_10609_50)
ListIdentifiers ListRecords 83 ListIdentifiers ListRecords 83 ListIdentifiers ListRecords 83
Psicologia (hdl_10609_51)
ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38
Taller sobre recursos educatius en obert (hdl_10609_5181)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Materials docents (hdl_10609_52)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_53)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Artnodes: Revista d'art, ciència i tecnologia (hdl_10609_5381)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
2009, n. 9 (hdl_10609_5382)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Digithum (hdl_10609_5383)
ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56 ListIdentifiers ListRecords 56
2009, n. 11 (hdl_10609_5384)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Journal of Conflictology (hdl_10609_5385)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
2009, vol. 0, n. 1 (hdl_10609_5386)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
2010, vol. 1, n. 1 (hdl_10609_5387)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
2010, vol. 1, n. 2 (hdl_10609_5388)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
IDP. Revista d'Internet, Dret i Política (hdl_10609_5389)
ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84
2010, n. 10 (hdl_10609_5390)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
2009, n. 9 (hdl_10609_5391)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
2009, n. 8 (hdl_10609_5392)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Psicopedagogia (hdl_10609_54)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (hdl_10609_5441)
ListIdentifiers ListRecords 81 ListIdentifiers ListRecords 81 ListIdentifiers ListRecords 81
2010, vol. 7, n. 2 (hdl_10609_5442)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
2010, vol. 7, n. 1 (hdl_10609_5461)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
2009, vol. 6, n. 2 (hdl_10609_5462)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
2009, vol. 6, n. 1 (hdl_10609_5463)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
IN3 Working Paper Series (hdl_10609_5465)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Materials docents (hdl_10609_55)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) (hdl_10609_5501)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Memòries (hdl_10609_5502)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_56)
ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42
Turisme (hdl_10609_57)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Campus per la Pau (hdl_10609_5721)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Memòries (hdl_10609_5722)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
2010, n. 12 (hdl_10609_5782)
ListIdentifiers ListRecords 57 ListIdentifiers ListRecords 57 ListIdentifiers ListRecords 57
Memòries (hdl_10609_5784)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Turisme (hdl_10609_58)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Materials docents (hdl_10609_59)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Documents del projecte (hdl_10609_5961)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Programa de viatges (hdl_10609_60)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Materials docents (hdl_10609_61)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Institucional (hdl_10609_62)
ListIdentifiers ListRecords 300 ListIdentifiers ListRecords 300 ListIdentifiers ListRecords 300
Llibres (hdl_10609_6282)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Biblioteca virtual (hdl_10609_63)
ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159
Memòries (hdl_10609_64)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Publicacions (hdl_10609_65)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Administració i direcció d'empreses (hdl_10609_6545)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Materials docents (hdl_10609_6546)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_6561)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Memòries (hdl_10609_66)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
Estudis nacionals i identitaris (hdl_10609_6621)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Materials docents (hdl_10609_6622)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Recerca (hdl_10609_67)
ListIdentifiers ListRecords 652 ListIdentifiers ListRecords 652 ListIdentifiers ListRecords 652
Recursos per la recerca (hdl_10609_6701)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
Producció periodística multimèdia (hdl_10609_6723)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Materials docents (hdl_10609_6724)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Arts i humanitats (hdl_10609_68)
ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84
Servei Lingüístic (hdl_10609_6821)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Publicacions (hdl_10609_6822)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Recursos en Obert sobre Recursos Educatius en Obert (hdl_10609_7022)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Sensibilització (hdl_10609_7023)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Metadades (hdl_10609_7041)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Formats (hdl_10609_7042)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Programari (hdl_10609_7044)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Llicències (hdl_10609_7045)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Repositoris (hdl_10609_7046)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Materials formatius (hdl_10609_7142)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. (hdl_10609_7403)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
2010, n. 10 (hdl_10609_7531)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Revistes UOC (hdl_10609_76)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
Activitats (hdl_10609_7804)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Manuals (hdl_10609_7822)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Congressos UOC (hdl_10609_8362)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
VII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2011) (hdl_10609_8364)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Congressos UOC (hdl_10609_8606)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
2a Jornada Institucional de Docents de la UOC (Barcelona, 2011) (hdl_10609_8609)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
2010, n. 11 (hdl_10609_8682)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
2011, n. 13 (hdl_10609_8684)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
2011, vol. 8, n. 1 (hdl_10609_8705)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
2011, vol. 2, n. 1 (hdl_10609_8726)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
2010 (hdl_10609_8762)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Dret i ciències politiques (hdl_10609_9)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13