Digitální knihovna Univerzity Pardubice

http://dspace.upce.cz/oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 9/30/2010
Checked 2 times
Check failed 0 times
Last checked: 3/21/2012

Record Counts

  Metadata Formats
Sets didl Count etdms Count mets Count oai_dc Count ore Count rdf Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102
Driver Set (driver)
ListIdentifiers ListRecords 9278 ListIdentifiers ListRecords 9278 ListIdentifiers ListRecords 9278 ListIdentifiers ListRecords 9278 ListIdentifiers ListRecords 9278 ListIdentifiers ListRecords 9278
Univerzita Pardubice (hdl_10195_1)
ListIdentifiers ListRecords 21074 ListIdentifiers ListRecords 21074 ListIdentifiers ListRecords 21074 ListIdentifiers ListRecords 21074 ListIdentifiers ListRecords 21074 ListIdentifiers ListRecords 21074
Katedra ošetřovatelství (hdl_10195_28138)
ListIdentifiers ListRecords 336 ListIdentifiers ListRecords 336 ListIdentifiers ListRecords 336 ListIdentifiers ListRecords 336 ListIdentifiers ListRecords 336 ListIdentifiers ListRecords 336
Katedra porodní asistence (hdl_10195_28139)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
Bakalářské práce / Bachelor's works KO FZS (Bc.) (hdl_10195_28144)
ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172 ListIdentifiers ListRecords 172
Bakalářské práce / Bachelor's works KPA FZS (Bc.) (hdl_10195_28145)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
Diplomové práce / Theses KO FZS (Mgr.) (hdl_10195_28148)
ListIdentifiers ListRecords 164 ListIdentifiers ListRecords 164 ListIdentifiers ListRecords 164 ListIdentifiers ListRecords 164 ListIdentifiers ListRecords 164 ListIdentifiers ListRecords 164
Katedra informačních technologií (hdl_10195_28151)
ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255
Katedra elektrotechniky (hdl_10195_28152)
ListIdentifiers ListRecords 92 ListIdentifiers ListRecords 92 ListIdentifiers ListRecords 92 ListIdentifiers ListRecords 92 ListIdentifiers ListRecords 92 ListIdentifiers ListRecords 92
Katedra softwarových technologií (hdl_10195_28154)
ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75
Bakalářské práce / Bachelor's works KE FEI (Bc.) (hdl_10195_28155)
ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71
Bakalářské práce / Bachelor's works KIT FEI (Bc.) (hdl_10195_28156)
ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255
Diplomové práce / Theses KE FEI (Ing.) (hdl_10195_28159)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Diplomové práce / Theses KST FEI (Ing.) (hdl_10195_28162)
ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75
Bakalářské práce / Bachelor's works KTTV FCHT (Bc.) (hdl_10195_29777)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Katedra humanitních věd / Department of Humanities (hdl_10195_29778)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Bakalářské práce / Bachelor's works KHV FR (BcA.) (hdl_10195_29779)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek / Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials (hdl_10195_30337)
ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚChTML FCHT (Bc.) (hdl_10195_30338)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Diplomové práce / Theses ÚChTML (Ing.) (hdl_10195_30339)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Ústav organické chemie a technologie / Institute of Organic Chemistry and Technology (ÚOChT) (hdl_10195_30340)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚOChT FCHT (Bc.) (hdl_10195_30341)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Diplomové práce / Theses ÚOChT FCHT (Ing.) (hdl_10195_30342)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Katedra chemické technologie / Department of Chemical Technology (hdl_10195_32889)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Bakalářské práce / Bachelor's works KChT FR (BcA.) [4] (hdl_10195_32890)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Publikační činnost akademických pracovníků DFJP / DFJP Research Outputs (hdl_10195_34535)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Publikační činnost akademických pracovníků FES / FES Research Outputs (hdl_10195_34537)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost akademických pracovníků FEI / FEI Research Outputs (hdl_10195_34539)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Publikační činnost akademických pracovníků UPa / UPa Research Outputs (hdl_10195_34541)
ListIdentifiers ListRecords 765 ListIdentifiers ListRecords 765 ListIdentifiers ListRecords 765 ListIdentifiers ListRecords 765 ListIdentifiers ListRecords 765 ListIdentifiers ListRecords 765
Publikační činnost akademických pracovníků FChT / FChT Research Outputs (hdl_10195_34542)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Ústav aplikované fyziky a matematiky / Department of Applied Physics and Mathematics (hdl_10195_34627)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚAFM FCHT (Bc.) (hdl_10195_34628)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost pracovníků Univerzitní knihovny / University Library Outputs (hdl_10195_35142)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Katedra filosofie / Department of Philosophy (hdl_10195_35351)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Bakalářské práce / Bachelor's works KF FF (Bc.) (hdl_10195_35352)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Diplomové práce / Theses KF FF (Mgr.) (hdl_10195_35353)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Katedra literární kultury a slavistiky (hdl_10195_35354)
ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53
Bakalářské práce / Bachelor's works KLKS FF (Bc.) (hdl_10195_35355)
ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53
Katedra religionistiky / Department of Religious Studies (hdl_10195_35357)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
Diplomové práce / Theses KR FF (Mgr.) (hdl_10195_35358)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Bakalářské práce / Bachelor's works KF FF (Bc.) (hdl_10195_35359)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Ústav historických věd / Institute of History (hdl_10195_35360)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚHV FF (Bc.) (hdl_10195_35361)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
Diplomové práce / Theses ÚHV FF (Mgr.) (hdl_10195_35362)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Katedra dopravního stavitelství / Department of Transport Structures (hdl_10195_35365)
ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73
Diplomové práce / Theses KDS DFJP (Ing.) (hdl_10195_35366)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Bakalářské práce / Bachelor's works KDS DFJP (Bc.) (hdl_10195_35367)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
Rigorózní práce / Rigorous theses FF (PhDr.) (hdl_10195_35719)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Ústav environmentálního a chemického inženýrství / Institute of Environmental and Chemical Engineering (hdl_10195_36303)
ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚECHI FCHT (Bc.) (hdl_10195_36304)
ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42
Diplomové práce / Theses ÚECHI FCHT (Ing.) (hdl_10195_36305)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Publikace vydané Univerzitou Pardubice / Published by the University of Pardubice (hdl_10195_37631)
ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625
Knihy, skripta,... / Monographs, textbooks,... (hdl_10195_37754)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Sborníky z konferencí / Conference Proceedings (hdl_10195_38078)
ListIdentifiers ListRecords 288 ListIdentifiers ListRecords 288 ListIdentifiers ListRecords 288 ListIdentifiers ListRecords 288 ListIdentifiers ListRecords 288 ListIdentifiers ListRecords 288
Aktuální otázky sociální politiky (hdl_10195_38079)
ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64
Aktuální otázky sociální politiky 2010 – teorie a praxe (hdl_10195_38080)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
International Scientific Conference (hdl_10195_38081)
ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78
5th International Scientific Conference „Theoretical and Practical Issues in Transport“ (hdl_10195_38082)
ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78
Krizový management (hdl_10195_38083)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Krizový management 2010 (hdl_10195_38084)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Pardubické bienále (hdl_10195_38085)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Bratrstva: světská a církevní sdružení a ... (III. pardubické bienále, 29. - 30. dubna 2004) (hdl_10195_38087)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Veřejná správa... (hdl_10195_38089)
ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114
Veřejná správa 2006 (září 2006, Seč u Chrudimi, Česko) (hdl_10195_38091)
ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89
Veřejná správa 2010 (září 2010, Seč u Chrudimi, Česko) (hdl_10195_38092)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Odborné časopisy / Journals (hdl_10195_38093)
ListIdentifiers ListRecords 1332 ListIdentifiers ListRecords 1332 ListIdentifiers ListRecords 1332 ListIdentifiers ListRecords 1332 ListIdentifiers ListRecords 1332 ListIdentifiers ListRecords 1332
Pantheon (hdl_10195_38094)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
02/2007 Pantheon (Náboženství a politika) (hdl_10195_38097)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Theatrum historiae (hdl_10195_38098)
ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94
05/2009 Theatrum historiae (hdl_10195_38099)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
04/2009 Theatrum historiae (hdl_10195_38100)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
03/2008 Theatrum historiae (hdl_10195_38101)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
02/2007 Theatrum historiae (hdl_10195_38102)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
01/2006 Theatrum historiae (hdl_10195_38103)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Prameny k dějinám Pardubického kraje / Fontes historiae Pagi Pardubicensis (hdl_10195_38104)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
03/2007 Prameny k dějinám Pardubického kraje (Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750) ...) (hdl_10195_38105)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
02/2005 Prameny k dějinám Pardubického kraje (Deníky Františky Honlové z České Třebové ...) (hdl_10195_38107)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Scientific papers of the University of Pardubice (hdl_10195_38108)
ListIdentifiers ListRecords 1162 ListIdentifiers ListRecords 1162 ListIdentifiers ListRecords 1162 ListIdentifiers ListRecords 1162 ListIdentifiers ListRecords 1162 ListIdentifiers ListRecords 1162
Series A, Faculty of Chemical Technology (hdl_10195_38110)
ListIdentifiers ListRecords 220 ListIdentifiers ListRecords 220 ListIdentifiers ListRecords 220 ListIdentifiers ListRecords 220 ListIdentifiers ListRecords 220 ListIdentifiers ListRecords 220
04 (1998) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38114)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
05 (1999) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38115)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
06 (2000) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38116)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
07 (2001) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38117)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
08 (2002) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38118)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
09 (2003) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38119)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
10 (2004) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38120)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
11 (2005) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38121)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
12 (2006) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38122)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
13 (2007) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38123)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
14 (2008) Scientific papers, Series A (hdl_10195_38124)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Sensing in Electroanalysis (hdl_10195_38129)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
5/2010 Sensing in Electroanalysis (hdl_10195_38130)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Series C, Faculty of Humanities (hdl_10195_38149)
ListIdentifiers ListRecords 120 ListIdentifiers ListRecords 120 ListIdentifiers ListRecords 120 ListIdentifiers ListRecords 120 ListIdentifiers ListRecords 120 ListIdentifiers ListRecords 120
1998/04 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38150)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
1999/05 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38151)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
2000/06 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38152)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
2001/07 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38153)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
2002/08 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38166)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
2003/09 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38167)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
2004/10 Scientific papers, Series C (hdl_10195_38169)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
2000 Scientific papers, Series C - Supplement 03 (Evropa - Kultura - Region) (hdl_10195_38170)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Series B, Jan Perner Transport Faculty (hdl_10195_38171)
ListIdentifiers ListRecords 223 ListIdentifiers ListRecords 223 ListIdentifiers ListRecords 223 ListIdentifiers ListRecords 223 ListIdentifiers ListRecords 223 ListIdentifiers ListRecords 223
1997/03 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38174)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
1998/04 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38175)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
1999/05 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38176)
ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55
2000/06 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38177)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
2001/07 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38178)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
2002/08 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38179)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
2003/09 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38180)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
2004/10 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38181)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
2005/11 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38182)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
2006/12 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38183)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
2007/13 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38184)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
2009/15 Scientific papers, Series B (hdl_10195_38186)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Series D, Faculty of Economics and Administration (hdl_10195_38197)
ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599
1996/01 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38198)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
1998/03 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38200)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
1999/04 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38202)
ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69 ListIdentifiers ListRecords 69
2000/05 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38203)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
2001/06 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38204)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
2002/07 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38217)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
2003/08 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38218)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
2004/09 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38219)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
2006/10 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38220)
ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35
2007/11 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38221)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
2007/12 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38222)
ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34
2008/13 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38223)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
2009/14 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38224)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
2009/15 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38225)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
2010/16 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38226)
ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34
2009 Special Edition. Scientific papers, Series D (hdl_10195_38234)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
2010/17 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38235)
ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34
2010/18 Scientific papers, Series D (hdl_10195_38236)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (hdl_10195_38245)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Univerzitní knihovna / University Library (hdl_10195_3826)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
06/2010 Theatrum historiae (hdl_10195_38290)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Dopravní fakulta Jana Pernera / Jan Perner Transport Faculty (hdl_10195_3841)
ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625 ListIdentifiers ListRecords 1625
Fakulta ekonomicko-správní / Faculty of Economics and Administration (hdl_10195_3842)
ListIdentifiers ListRecords 2259 ListIdentifiers ListRecords 2259 ListIdentifiers ListRecords 2259 ListIdentifiers ListRecords 2259 ListIdentifiers ListRecords 2259 ListIdentifiers ListRecords 2259
Fakulta filozofická / Faculty of Arts and Philosophy (hdl_10195_3843)
ListIdentifiers ListRecords 1661 ListIdentifiers ListRecords 1661 ListIdentifiers ListRecords 1661 ListIdentifiers ListRecords 1661 ListIdentifiers ListRecords 1661 ListIdentifiers ListRecords 1661
Fakulta chemicko-technologická / Faculty of Chemical Technology (hdl_10195_3844)
ListIdentifiers ListRecords 1272 ListIdentifiers ListRecords 1272 ListIdentifiers ListRecords 1272 ListIdentifiers ListRecords 1272 ListIdentifiers ListRecords 1272 ListIdentifiers ListRecords 1272
2010 Regionální rozvoj v době krize (hdl_10195_38445)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Fakulta restaurování / Faculty of Restoration (hdl_10195_3845)
ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85
Fakulta zdravotnických studií / Faculty of Health Studies (hdl_10195_3846)
ListIdentifiers ListRecords 415 ListIdentifiers ListRecords 415 ListIdentifiers ListRecords 415 ListIdentifiers ListRecords 415 ListIdentifiers ListRecords 415 ListIdentifiers ListRecords 415
Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Informatics (hdl_10195_3847)
ListIdentifiers ListRecords 432 ListIdentifiers ListRecords 432 ListIdentifiers ListRecords 432 ListIdentifiers ListRecords 432 ListIdentifiers ListRecords 432 ListIdentifiers ListRecords 432
Ústav ekonomie / Institute of Economics (hdl_10195_3848)
ListIdentifiers ListRecords 418 ListIdentifiers ListRecords 418 ListIdentifiers ListRecords 418 ListIdentifiers ListRecords 418 ListIdentifiers ListRecords 418 ListIdentifiers ListRecords 418
Ústav ekonomiky a managementu / Institute of Economy and Management (hdl_10195_3849)
ListIdentifiers ListRecords 748 ListIdentifiers ListRecords 748 ListIdentifiers ListRecords 748 ListIdentifiers ListRecords 748 ListIdentifiers ListRecords 748 ListIdentifiers ListRecords 748
Ústav matematiky / Institute of Mathematics (hdl_10195_3850)
ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58
Aktuální otázky sociální politiky 2009 – teorie a praxe (hdl_10195_38508)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Aktuální otázky sociální politiky 2008 – teorie a praxe (hdl_10195_38509)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Ústav systémového inženýrství a informatiky / Institute of System Engineering and Informatics (hdl_10195_3851)
ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484 ListIdentifiers ListRecords 484
Aktuální otázky sociální politiky 2007 – teorie a praxe (hdl_10195_38510)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Ústav veřejné správy a práva / Institute of Public Administration and Law (hdl_10195_3852)
ListIdentifiers ListRecords 538 ListIdentifiers ListRecords 538 ListIdentifiers ListRecords 538 ListIdentifiers ListRecords 538 ListIdentifiers ListRecords 538 ListIdentifiers ListRecords 538
Habilitační práce / Habilitation theses FES (hdl_10195_3854)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚE FES (Bc.) (hdl_10195_3855)
ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245
Diplomové práce / Theses ÚE FES (Ing.) (hdl_10195_3856)
ListIdentifiers ListRecords 173 ListIdentifiers ListRecords 173 ListIdentifiers ListRecords 173 ListIdentifiers ListRecords 173 ListIdentifiers ListRecords 173 ListIdentifiers ListRecords 173
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚEM FES (Bc.) (hdl_10195_3858)
ListIdentifiers ListRecords 486 ListIdentifiers ListRecords 486 ListIdentifiers ListRecords 486 ListIdentifiers ListRecords 486 ListIdentifiers ListRecords 486 ListIdentifiers ListRecords 486
Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) (hdl_10195_3859)
ListIdentifiers ListRecords 262 ListIdentifiers ListRecords 262 ListIdentifiers ListRecords 262 ListIdentifiers ListRecords 262 ListIdentifiers ListRecords 262 ListIdentifiers ListRecords 262
Diplomové práce / Theses KVV FF (Mgr.) (hdl_10195_38600)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚM FES (Bc.) (hdl_10195_3862)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
Diplomové práce / Theses ÚM FES (Ing.) (hdl_10195_3863)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚSII FES (Bc.) (hdl_10195_3865)
ListIdentifiers ListRecords 294 ListIdentifiers ListRecords 294 ListIdentifiers ListRecords 294 ListIdentifiers ListRecords 294 ListIdentifiers ListRecords 294 ListIdentifiers ListRecords 294
Diplomové práce / Theses ÚSII FES (Ing.) (hdl_10195_3866)
ListIdentifiers ListRecords 190 ListIdentifiers ListRecords 190 ListIdentifiers ListRecords 190 ListIdentifiers ListRecords 190 ListIdentifiers ListRecords 190 ListIdentifiers ListRecords 190
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚVSP FES (Bc.) (hdl_10195_3868)
ListIdentifiers ListRecords 368 ListIdentifiers ListRecords 368 ListIdentifiers ListRecords 368 ListIdentifiers ListRecords 368 ListIdentifiers ListRecords 368 ListIdentifiers ListRecords 368
Diplomové práce / Theses ÚVSP FES (Ing.) (hdl_10195_3869)
ListIdentifiers ListRecords 170 ListIdentifiers ListRecords 170 ListIdentifiers ListRecords 170 ListIdentifiers ListRecords 170 ListIdentifiers ListRecords 170 ListIdentifiers ListRecords 170
Katedra anglistiky a amerikanistiky / Department of English and American Studies (hdl_10195_3871)
ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255
Katedra historických věd / Department of History (hdl_10195_3872)
ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357
Katedra religionistiky a filosofie / Department of Religious Studies and Philosophy (hdl_10195_3873)
ListIdentifiers ListRecords 147 ListIdentifiers ListRecords 147 ListIdentifiers ListRecords 147 ListIdentifiers ListRecords 147 ListIdentifiers ListRecords 147 ListIdentifiers ListRecords 147
Katedra sociálních věd / Department of Social Sciences (hdl_10195_3874)
ListIdentifiers ListRecords 365 ListIdentifiers ListRecords 365 ListIdentifiers ListRecords 365 ListIdentifiers ListRecords 365 ListIdentifiers ListRecords 365 ListIdentifiers ListRecords 365
Katedra cizích jazyků / Department of Foreign Languages (hdl_10195_3875)
ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115
Katedra věd o výchově (hdl_10195_3876)
ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257
Katedra informatiky v dopravě / Department of Informatics in Transport (hdl_10195_3877)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
Katedra dopravních prostředků / Department of Transport Means (hdl_10195_3878)
ListIdentifiers ListRecords 362 ListIdentifiers ListRecords 362 ListIdentifiers ListRecords 362 ListIdentifiers ListRecords 362 ListIdentifiers ListRecords 362 ListIdentifiers ListRecords 362
Katedra dopravní infrastruktury / Department of Transport Infrastructure (hdl_10195_3879)
ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42
Disertační práce / Dissertations FEI (Ph.D.) (hdl_10195_38790)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Diplomové práce / Theses KChT FR (MgA.) (hdl_10195_38791)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Katedra technologie a řízení dopravy / Department of Transport Technology and Control (hdl_10195_3880)
ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357 ListIdentifiers ListRecords 357
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky / Department of Transport Management, Marketing and Logistics (hdl_10195_3881)
ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací tech. / Dpt. of electrical and electronic engineering and signaling (hdl_10195_3885)
ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76
Disertační práce / Dissertations FES (Ph.D.) (hdl_10195_3886)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
2011/19 Scientific papers, Series D (hdl_10195_39825)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. (hdl_10195_4)
ListIdentifiers ListRecords 19412 ListIdentifiers ListRecords 19412 ListIdentifiers ListRecords 19412 ListIdentifiers ListRecords 19412 ListIdentifiers ListRecords 19412 ListIdentifiers ListRecords 19412
Diplomové práce / Theses ARNMS FR (MgA.) (hdl_10195_41411)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Diplomové práce / Theses works ARK FR (MgA.) (hdl_10195_41412)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Diplomové práce / Theses ARPKVD FR (MgA.) (hdl_10195_41413)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Výstupy z projektů / Project's outputs (hdl_10195_42236)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Krizový management 2011 (hdl_10195_42476)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
2011/20 Scientific papers, Series D (hdl_10195_42478)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
2011/21 Scientific papers, Series D (hdl_10195_42479)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
16 (2010) Scientific papers, Series A (hdl_10195_42480)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
6/2011 Sensing in Electroanalysis (hdl_10195_42514)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Disertační práce / Dissertations DFJP (Ph.D.) (hdl_10195_5736)
ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48 ListIdentifiers ListRecords 48
Habilitační práce / Habilitation theses DFJP (hdl_10195_5737)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Bakalářské práce / Bachelor's works KDMML DFJP (Bc.) (hdl_10195_5739)
ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296
Diplomové práce / Theses KDMML DFJP (Ing.) (hdl_10195_5740)
ListIdentifiers ListRecords 291 ListIdentifiers ListRecords 291 ListIdentifiers ListRecords 291 ListIdentifiers ListRecords 291 ListIdentifiers ListRecords 291 ListIdentifiers ListRecords 291
Bakalářské práce / Bachelor's works KDP DFJP (Bc.) (hdl_10195_5741)
ListIdentifiers ListRecords 186 ListIdentifiers ListRecords 186 ListIdentifiers ListRecords 186 ListIdentifiers ListRecords 186 ListIdentifiers ListRecords 186 ListIdentifiers ListRecords 186
Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.) (hdl_10195_5742)
ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176
Bakalářské práce / Bachelor's works KDI DFJP (Bc.) (hdl_10195_5743)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Diplomové práce / Theses KDI DFJP (Ing.) (hdl_10195_5744)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Bakalářské práce / Bachelor's works KEEZ DFJP (Bc.) (hdl_10195_5745)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
Diplomové práce / Theses KEEZ DFJP (Ing.) (hdl_10195_5746)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
Bakalářské práce / Bachelor's works KID DFJP (Bc.) (hdl_10195_5747)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Diplomové práce / Theses KID DFJP (Ing.) (hdl_10195_5748)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Bakalářské práce / Bachelor's works KTŘD DFJP (Bc.) (hdl_10195_5751)
ListIdentifiers ListRecords 194 ListIdentifiers ListRecords 194 ListIdentifiers ListRecords 194 ListIdentifiers ListRecords 194 ListIdentifiers ListRecords 194 ListIdentifiers ListRecords 194
Diplomové práce / Theses KTŘD DFJP (Ing.) (hdl_10195_5752)
ListIdentifiers ListRecords 163 ListIdentifiers ListRecords 163 ListIdentifiers ListRecords 163 ListIdentifiers ListRecords 163 ListIdentifiers ListRecords 163 ListIdentifiers ListRecords 163
Bakalářské práce / Bachelor's works KAA FF (Bc.) (hdl_10195_5753)
ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160
Diplomové práce / Theses KAA FF (Mgr.) (hdl_10195_5754)
ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95 ListIdentifiers ListRecords 95
Bakalářské práce / Bachelor's works KCJ FF (Bc.) (hdl_10195_5755)
ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115
Bakalářské práce / Bachelor's works KHV FF (Bc.) (hdl_10195_5757)
ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257 ListIdentifiers ListRecords 257
Diplomové práce / Theses KHV FF (Mgr.) (hdl_10195_5758)
ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100
Bakalářské práce / Bachelor's works KRF FF (Bc.) (hdl_10195_5759)
ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114
Diplomové práce / Theses KRF FF (Mgr.) (hdl_10195_5760)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Bakalářské práce / Bachelor's works KSV FF (Bc.) (hdl_10195_5761)
ListIdentifiers ListRecords 297 ListIdentifiers ListRecords 297 ListIdentifiers ListRecords 297 ListIdentifiers ListRecords 297 ListIdentifiers ListRecords 297 ListIdentifiers ListRecords 297
Diplomové práce / Theses KSV FF (Mgr.) (hdl_10195_5762)
ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68
Bakalářské práce / Bachelor's works KVV FF (Bc.) (hdl_10195_5763)
ListIdentifiers ListRecords 236 ListIdentifiers ListRecords 236 ListIdentifiers ListRecords 236 ListIdentifiers ListRecords 236 ListIdentifiers ListRecords 236 ListIdentifiers ListRecords 236
Disertační práce / Dissertations FF (Ph.D.) (hdl_10195_5764)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Disertační práce / Dissertations FCHT (Ph.D.) (hdl_10195_5770)
ListIdentifiers ListRecords 109 ListIdentifiers ListRecords 109 ListIdentifiers ListRecords 109 ListIdentifiers ListRecords 109 ListIdentifiers ListRecords 109 ListIdentifiers ListRecords 109
Habilitační práce / Habilitation theses FCHT (hdl_10195_5771)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Katedra analytické chemie / Department of Analytical Chemistry (hdl_10195_5772)
ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238
Bakalářské práce / Bachelor's works KALCH FCHT (Bc.) (hdl_10195_5773)
ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115 ListIdentifiers ListRecords 115
Diplomové práce / Theses KALCH FCHT (Ing.) (hdl_10195_5774)
ListIdentifiers ListRecords 123 ListIdentifiers ListRecords 123 ListIdentifiers ListRecords 123 ListIdentifiers ListRecords 123 ListIdentifiers ListRecords 123 ListIdentifiers ListRecords 123
Katedra anorganické technologie / Department of Inorganic Technology (hdl_10195_5775)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
Bakalářské práce / Bachelor's works KANT FCHT (Bc.) (hdl_10195_5776)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
Diplomové práce / Theses KANT FCHT (Ing.) (hdl_10195_5777)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Katedra biologických a biochemických věd / Department of Biological and Biochemical Sciences (hdl_10195_5778)
ListIdentifiers ListRecords 158 ListIdentifiers ListRecords 158 ListIdentifiers ListRecords 158 ListIdentifiers ListRecords 158 ListIdentifiers ListRecords 158 ListIdentifiers ListRecords 158
Bakalářské práce / Bachelor's works KBBV FCHT (Bc.) (hdl_10195_5779)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Diplomové práce / Theses KBBV FCHT (Mgr.) (hdl_10195_5780)
ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130
Katedra dřeva, celulózy a papíru / Department of Wood, Pulp and Paper (hdl_10195_5781)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Bakalářské práce / Bachelor's works KDCP FCHT (Bc.) (hdl_10195_5782)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Diplomové práce / Theses KDCP FCHT (Ing.) (hdl_10195_5783)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Katedra ekonomiky a managementu chem. a potravin. průmyslu / Dpt. of Economy and Management of Chemical and Food Industry (hdl_10195_5784)
ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110 ListIdentifiers ListRecords 110
Bakalářské práce / Bachelor's works KEMCH FCHT (Bc.) (hdl_10195_5785)
ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60
Diplomové práce / Theses KEMCH FCHT (Ing.) (hdl_10195_5786)
ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50
Katedra fyzikální chemie / Department of Physical Chemistry (hdl_10195_5787)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Bakalářské práce / Bachelor's works KFCH FCHT (Bc.) (hdl_10195_5788)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Diplomové práce / Theses KFCH FCHT (Ing.) (hdl_10195_5789)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Katedra chemického inženýrství / Department of Chemical Engineering (hdl_10195_5790)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Bakalářské práce / Bachelor's works KCHI FCHT (Bc.) (hdl_10195_5791)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Diplomové práce / Theses KCHI FCHT (Ing.) (hdl_10195_5792)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Katedra obecné a anorganické chemie / Department of General and Inorganic Chemistry (hdl_10195_5793)
ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80 ListIdentifiers ListRecords 80
Bakalářské práce / Bachelor's works KOANCH FCHT (Bc.) (hdl_10195_5794)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
Diplomové práce / Theses KOANCH FCHT (Ing.) (hdl_10195_5795)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
Katedra organické chemie / Department of Organic Chemistry (hdl_10195_5796)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Bakalářské práce / Bachelor's works KOCH FCHT (Bc.) (hdl_10195_5797)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Diplomové práce / Theses KOCH FCHT (Ing.) (hdl_10195_5798)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Katedra polygrafie a fotofyziky / Department of Graphic Arts and Photophysics (hdl_10195_5799)
ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121
Bakalářské práce / Bachelor's works KPF FCHT (Bc.) (hdl_10195_5800)
ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76
Diplomové práce / Theses KPF FCHT (Ing.) (hdl_10195_5801)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky / Department of Process Control and Computer Techniques (hdl_10195_5802)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Diplomové práce / Theses KŘPVT FCHT (Ing.) (hdl_10195_5804)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Katedra technologie organických látek / Department of Technology of Organic Compounds (hdl_10195_5805)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Bakalářské práce / Bachelor's works KTOL FCHT (Bc.) (hdl_10195_5806)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Diplomové práce / Theses KTOL FCHT (Ing.) (hdl_10195_5807)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Ústav energetických materiálů / Institute of Energetic Materials (hdl_10195_5808)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
Diplomové práce / Theses KTTV FCHT (Ing.) (hdl_10195_5809)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Ústav ochrany životního prostředí / Institute of Environment Protection (hdl_10195_5810)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚOŽP FCHT (Bc.) (hdl_10195_5811)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Diplomové práce / Theses ÚOŽP FCHT (Ing.) (hdl_10195_5812)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Ústav polymerních materiálů / Institute of Polymeric Materials (hdl_10195_5813)
ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44 ListIdentifiers ListRecords 44
Bakalářské práce / Bachelor's works ÚPM FCHT (Bc.) (hdl_10195_5814)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Diplomové práce / Theses ÚPM FCHT (Ing.) (hdl_10195_5815)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita / Studio of Restoration and Conservation of Wall Painting and Sgraffito (hdl_10195_8833)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Bakalářské práce / Bachelor's works ARNMS FR (BcA.) (hdl_10195_8834)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Ateliér restaurování kamene / Studio of Restoration and Conservation of Stone and Related Materials (hdl_10195_8835)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Bakalářské práce / Bachelor's works ARK FR (BcA.) (hdl_10195_8836)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
At. restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů / Studio of Restoration and Conservation of Paper, Bookbinding and Documents (hdl_10195_8838)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Bakalářské práce / Bachelor's works ARPKVD FR (BcA.) (hdl_10195_8839)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru / Studio of Restoration and Conservation of Arts on Paper and Related Materials (hdl_10195_8840)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Bakalářské práce / Bachelor's works ARUDP FR (BcA.) (hdl_10195_8841)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Doctoral and Master Thesis (thesis)
ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102 ListIdentifiers ListRecords 21102