πολύφιλος / poliphilos

http://ejournals.lib.auth.gr/poliphilos/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 3/15/2011
Checked 2 times
Check failed 0 times
Last checked: 9/6/2011

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count nlm Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
πολύφιλος / poliphilos (poliphilos)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Βιβλία που λάβαμε (poliphilos:BR)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Βιβλιοκρισίες - Λογοτεχνία (poliphilos:BRL)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Βιβλιοκρισίες - Σημειωτική (poliphilos:BRS)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής (poliphilos:EPL)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Μέρος Πρώτο: Λογοτεχνία • Πολιτισμός (poliphilos:LC)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Μέρος Δεύτερο: Γλωσσολογία • Μετάφραση • Διδακτική και Διδασκαλία των Γλωσσών (poliphilos:LTD)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Ειδήσεις (poliphilos:NWS)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Πρόλογος (poliphilos:PRL)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Μέρος Τρίτο: Σημειωτική (poliphilos:SEM)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1