DSpace at VSB Technical University of Ostrava

http://dspace.vsb.cz/oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 9/20/2011
Checked 2 times
Check failed 0 times
Last checked: 3/21/2012

Record Counts

  Metadata Formats
Sets mets Count oai_dc Count ore Count rdf Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 57844 ListIdentifiers ListRecords 57844 ListIdentifiers ListRecords 57844 ListIdentifiers ListRecords 57844
Ústřední knihovna / Central Library (9830) (hdl_10084_14159)
ListIdentifiers ListRecords 40758 ListIdentifiers ListRecords 40758 ListIdentifiers ListRecords 40758 ListIdentifiers ListRecords 40758
Vysokoškolské kvalifikační prace zpracované do konce 1. pololetí 2006 / Theses and dissertations until 08/2006 (hdl_10084_14162)
ListIdentifiers ListRecords 20964 ListIdentifiers ListRecords 20964 ListIdentifiers ListRecords 20964 ListIdentifiers ListRecords 20964
Celoškolská pracoviště / All-University Departments (hdl_10084_14171)
ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37
711 - Katedra společenských věd / Department of Social Sciences (hdl_10084_14172)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
714 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie / Department of Mathematics and Descriptive Geometry (hdl_10084_14175)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
9870 - Centrum informačních technologií / Centre for Information Technology (hdl_10084_14178)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Vysokoškolské ústavy / University Centres (hdl_10084_14181)
ListIdentifiers ListRecords 132 ListIdentifiers ListRecords 132 ListIdentifiers ListRecords 132 ListIdentifiers ListRecords 132
9360 - Centrum nanotechnologií / Nanotechnology Centre (hdl_10084_14183)
ListIdentifiers ListRecords 96 ListIdentifiers ListRecords 96 ListIdentifiers ListRecords 96 ListIdentifiers ListRecords 96
9340 - Výzkumné energetické centrum / Energy Research Centre (hdl_10084_14184)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
9350 - Centrum environmentálních technologií / Centre for Environmental Technology (hdl_10084_14185)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
9330 - Centrum pokročilých inovačních technologií / Centre for Advanced Innovation Technology (hdl_10084_14186)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Ukázková kolekce publikování akademických pracovníků VŠB-TUO / Test collection (hdl_10084_14194)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava / Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava (hdl_10084_14242)
ListIdentifiers ListRecords 4982 ListIdentifiers ListRecords 4982 ListIdentifiers ListRecords 4982 ListIdentifiers ListRecords 4982
Vysokoškolské kvalifikační práce Ekonomické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Economics (EKF) (hdl_10084_2562)
ListIdentifiers ListRecords 10333 ListIdentifiers ListRecords 10333 ListIdentifiers ListRecords 10333 ListIdentifiers ListRecords 10333
Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty bezpečnostního inženýrství / Theses and dissertations of Faculty of Safety Engineering (FBI) (hdl_10084_2563)
ListIdentifiers ListRecords 1998 ListIdentifiers ListRecords 1998 ListIdentifiers ListRecords 1998 ListIdentifiers ListRecords 1998
Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty elektrotechniky a informatiky / Theses and dissertations of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (FEI) (hdl_10084_2564)
ListIdentifiers ListRecords 3688 ListIdentifiers ListRecords 3688 ListIdentifiers ListRecords 3688 ListIdentifiers ListRecords 3688
Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství / Theses and dissertations of Faculty of Metallurgy and Materials Engineering (FMMI) (hdl_10084_2565)
ListIdentifiers ListRecords 2541 ListIdentifiers ListRecords 2541 ListIdentifiers ListRecords 2541 ListIdentifiers ListRecords 2541
Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty stavební / Theses and dissertations of Faculty of Civil Engineering (FAST) (hdl_10084_2567)
ListIdentifiers ListRecords 2064 ListIdentifiers ListRecords 2064 ListIdentifiers ListRecords 2064 ListIdentifiers ListRecords 2064
Vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty strojní / Theses and dissertations of Faculty of Mechanical Engineering (FS) (hdl_10084_2568)
ListIdentifiers ListRecords 3500 ListIdentifiers ListRecords 3500 ListIdentifiers ListRecords 3500 ListIdentifiers ListRecords 3500
Vysokoškolské kvalifikační práce Hornicko-geologické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Mining and Geology (HGF) (hdl_10084_2569)
ListIdentifiers ListRecords 4938 ListIdentifiers ListRecords 4938 ListIdentifiers ListRecords 4938 ListIdentifiers ListRecords 4938
Publikační činnost VŠB-TUO / Publications of VŠB-TUO (hdl_10084_56138)
ListIdentifiers ListRecords 1340 ListIdentifiers ListRecords 1340 ListIdentifiers ListRecords 1340 ListIdentifiers ListRecords 1340
Publikační činnost Katedry matematiky a deskriptivní geometrie / Publications of Department of Mathematics and Descriptive Geometry (714) (hdl_10084_64639)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Publikační činnost Centra nanotechnologií / Publications of Nanotechnology Centre (9360) (hdl_10084_64663)
ListIdentifiers ListRecords 97 ListIdentifiers ListRecords 97 ListIdentifiers ListRecords 97 ListIdentifiers ListRecords 97
Publikační činnost Centra environmentálních technologií / Publications of Centre for Environmental Technology (9350) (hdl_10084_64706)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Publikační činnost Katedry společenských věd / Publications of Department of Social Sciences (711) (hdl_10084_64718)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
154 - Katedra financí / Department of Finance (hdl_10084_64730)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
618 - Katedra metalurgie a slévárenství / Department of Metallurgy and Foundry (hdl_10084_64731)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Publikační činnost Katedry metalurgie a slévárentví / Publications of Department of Metallurgy and Foundry (618) (hdl_10084_64732)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Publikační činnost Katedry financí / Publications of Department of Finance (154) (hdl_10084_64733)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
151 - Katedra matematických metod v ekonomice / Department of Mathematical Methods in Economics (hdl_10084_64734)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Publikační činnost Katedry matematických metod v ekonomice / Publications of Department of Mathematical Methods in Economics (151) (hdl_10084_64735)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
023 - Laboratoř výzkumu a managementu rizik / Laboratory for Risk Research and Management (hdl_10084_64736)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Publikační činnost Laboratoře výzkumu a managementu rizik / Publications of Laboratory for Risk Research and Management (023) (hdl_10084_64737)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii / Department of Economics and Management in Metallurgy (hdl_10084_64739)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publikační činnost Katedry ekonomiky a managementu v metalurgii / Publications of Department of Economics and Management in Metallurgy (634) (hdl_10084_64740)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
228 - Katedra stavební mechaniky / Department of Structural Mechanics (hdl_10084_64741)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Publikační činnost Katedry stavební mechaniky / Publications of Department of Structural Mechanics (228) (hdl_10084_64742)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů / Department of Physical Chemistry and Theory of Technological Processes (hdl_10084_64743)
ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42
Publikační činnost Katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů / Publications of Department of Physical Chemistry and Theory of Technological Processes (619) (hdl_10084_64744)
ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42
617- Katedra chemie / Department of Chemistry (hdl_10084_64745)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Publikační činnost Katedry chemie / Publications of Department of Chemistry (617) (hdl_10084_64746)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
470 - Katedra aplikované matematiky / Department of Applied Mathematics (hdl_10084_64747)
ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78
Publikační činnost Katedry aplikované matematiky / Publications of Department of Applied Mathematics (470) (hdl_10084_64748)
ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78
460 - Katedra informatiky / Department of Computer Science (hdl_10084_64749)
ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82
Publikační činnost Katedry informatiky / Publications of Department of Computer Science (460) (hdl_10084_64750)
ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82 ListIdentifiers ListRecords 82
615 - Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu / Department of Analytic Chemistry Processes (hdl_10084_64751)
ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52
Publikační činnost Katedry analytické chemie a zkoušení materiálu / Publications of Department of Analytic Chemistry Processes (615) (hdl_10084_64753)
ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52
636 - Katedra materiálového inženýrství / Department of Material Engineering (hdl_10084_64754)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
Publikační činnost Katedry materiálového inženýrství / Publications of Department of Material Engineering (636) (hdl_10084_64755)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
633 - Katedra tváření materiálu / Department of Materials Forming (hdl_10084_64756)
ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43
Publikační činnost Katedry tváření materiálu / Publications of Department of Materials Forming (633) (hdl_10084_64758)
ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43
342 - Institut dopravy / Institute of Transport (hdl_10084_64759)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Publikační činnost Institutu dopravy / Publications of Institute of Transport (342) (hdl_10084_64760)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
361 - Katedra energetiky / Department of Energy Engineering (hdl_10084_64761)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Publikační činnost Katedry energetiky / Publications of Department of Energy Engineering (361) (hdl_10084_64762)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
345 - Katedra mechanické technologie / Department of Mechanical Technology (hdl_10084_64763)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Publikační činnost Katedry mechanické technologie / Publications of Department of Mechanical Technology (345) (hdl_10084_64764)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
545 - Institut ekonomiky a systémů řízení / Institute of Economics and Control Systems (hdl_10084_64765)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publikační činnost Institutu ekonomiky a systémů řízení / Publications of Institute of Economics and Control Systems (545) (hdl_10084_64766)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
516 - Institut fyziky / Institute of Physics (hdl_10084_64767)
ListIdentifiers ListRecords 141 ListIdentifiers ListRecords 141 ListIdentifiers ListRecords 141 ListIdentifiers ListRecords 141
Publikační činnost Institutu fyziky / Publications of Institute of Physics (516) (hdl_10084_64768)
ListIdentifiers ListRecords 141 ListIdentifiers ListRecords 141 ListIdentifiers ListRecords 141 ListIdentifiers ListRecords 141
548 - Institut geoinformatiky / Institute of Geographic Information Systems (hdl_10084_64769)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Publikační činnost Institutu geoinformatiky / Publications of Institute of Geographic Information Systems (548) (hdl_10084_64770)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
541 - Institut geologického inženýrství / Institute of Geological Engineering (hdl_10084_64771)
ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55
Publikační činnost Institutu geologického inženýrství / Publications of Institute of Geological Engineering (541) (hdl_10084_64772)
ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55
352 - Katedra automatizační techniky / Department of Control Systems and Instrumentation (hdl_10084_64773)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publikační činnost Katedry automatizační techniky / Publications of Department of Control Systems and Instrumentation (352) (hdl_10084_64776)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
114 - Katedra ekonomie / Department of Economics (hdl_10084_64778)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Publikační činnost Katedry ekonomie / Publications of Department of Economics (114) (hdl_10084_64780)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
450 - Katedra měřicí a řídicí techniky / Department of Measurement and Control (hdl_10084_64787)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Publikační činnost Katedry měřicí a řídicí techniky / Publications of Department of Measurement and Control (450) (hdl_10084_64788)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace / Department of Non-ferrous Metals (hdl_10084_64789)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Publikační činnost Katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace / Publications of Department of Non-ferrous Metals (637) (hdl_10084_64790)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství / Department of Building Materials and Diagnostics of Structures (hdl_10084_64791)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publikační činnost Katedry stavebních hmot a hornického stavitelství / Publications of Department of Building Materials and Diagnostics of Structures (223) (hdl_10084_64792)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
546 - Institut environmentálního inženýrství / Institute of Environmental Engineering (hdl_10084_64793)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Publikační činnost Institutu environmentálního inženýrství / Publications of Institute of Environmental Engineering (546) (hdl_10084_64794)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
440 - Katedra telekomunikační techniky / Department of Telecommunications (hdl_10084_64795)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Publikační činnost Katedry telekomunikačních technologií / Publications of Department of Telecommunications (440) (hdl_10084_64796)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
156 - Katedra národohospodářská / Department of National Economy (hdl_10084_64797)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Publikační činnost Katedry národohospodářské / Publications of Department of National Economy (156) (hdl_10084_64798)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
544 - Institut geodézie a důlního měřictví / Institute of Geodesy and Mine Surveying (hdl_10084_64799)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Publikační činnost Institutu geodézie a důlního měřictví / Publications of Institute of Geodesy and Mine Surveying (544) (hdl_10084_64800)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
354 - Katedra robototechniky / Department of Robotics (hdl_10084_64801)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Publikační činnost Katedry robototechniky / Publications of Department of Robotics (354) (hdl_10084_64802)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
040 - Katedra bezpečnostního managementu / Department of Safety Management (hdl_10084_64803)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Publikační činnost Katedry bezpečnostního managementu / Publications of Department of Safety Management (040) (hdl_10084_64804)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
221 - Katedra konstrukcí / Department of Building Structures (hdl_10084_64805)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Publikační činnost Katedry konstrukcí / Publications of Department of Building Structures (221) (hdl_10084_64806)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnosti / Institute of Mining Engineering and Safety (hdl_10084_64807)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Publikační činnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti / Publications of Institute of Mining Engineering and Safety (542) (hdl_10084_64808)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Publikační činnost Centra pokročilých inovačních technologií / Publications of Centre for Advanced Innovation Technology (9330) (hdl_10084_64809)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství / Department of Geotechnics and Underground Engineering (hdl_10084_64810)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Publikační činnost Katedry geotechniky a podzemního stavitelství / Publications of Department of Geotechnics and Underground Engineering (224) (hdl_10084_64811)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF, FBI, EKF 2008 / Theses of HGF, FBI, EKF from 2008 (hdl_10084_65349)
ListIdentifiers ListRecords 833 ListIdentifiers ListRecords 833 ListIdentifiers ListRecords 833 ListIdentifiers ListRecords 833
Publikační činnost v časopisech s IF podle JCR / Articles in journals with impact factor according to JCR (hdl_10084_65861)
ListIdentifiers ListRecords 505 ListIdentifiers ListRecords 505 ListIdentifiers ListRecords 505 ListIdentifiers ListRecords 505
Astronomy & Astrophysics (hdl_10084_65863)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Politická ekonomie (hdl_10084_65865)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
153 - Katedra veřejné ekonomiky / Department of Public Economics (hdl_10084_65868)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Publikační činnost Katedry veřejné ekonomiky / Publications of Department of Public Economics (153) (hdl_10084_65869)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Process Safety and Environmental Protection (hdl_10084_65873)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Molecular Spectroscopy (hdl_10084_65876)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Acta Physica Polonica B (hdl_10084_65879)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Computer Journal (hdl_10084_65880)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Computing (hdl_10084_65881)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Discrete Mathematics (hdl_10084_65882)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Eastern European Economics (hdl_10084_65883)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Economic Record (hdl_10084_65884)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Engineering Fracture Mechanics (hdl_10084_65885)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Coal Geology (hdl_10084_65886)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Ironmaking & Steelmaking (hdl_10084_65887)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Colloid and Interface Science (hdl_10084_65888)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Journal of Environmental & Engineering Geophysics (hdl_10084_65889)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (hdl_10084_65890)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Journal of Nanoscience and Nanotechnology (hdl_10084_65891)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Journal of the ACM (hdl_10084_65892)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of the Brazilian Chemical Society (hdl_10084_65893)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing (hdl_10084_65894)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Metalurgija = Metallurgy (hdl_10084_65895)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Optics Communications (hdl_10084_65896)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Optics Express (hdl_10084_65897)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Physica status solidi. A, Applications and Materials Science (hdl_10084_65899)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Reliability Engineering & System Safety (hdl_10084_65900)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Wear (hdl_10084_65901)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering (hdl_10084_65983)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Archives of Metallurgy and Materials (hdl_10084_65995)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Archive for Mathematical Logic (hdl_10084_65997)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Hydrology and Earth System Sciences (hdl_10084_66071)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
European Physical Journal - Applied Physics (hdl_10084_66073)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
American Mineralogist (hdl_10084_66213)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Applied Physics. B, Lasers and Optics (hdl_10084_66349)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
549 - Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin / Testing Laboratories of the Rock Research Centre (hdl_10084_67067)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Publikační činnost Zkušebních laboratoří výzkumného centra hornin / Publications of Testing Laboratories of the Rock Research Centre (549) (hdl_10084_67068)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Tectonophysics (hdl_10084_67071)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Information Sciences (hdl_10084_67077)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii / Department of Automation and Computer Science in Metallurgy (hdl_10084_67084)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Publikační činnost Katedry automatizace a počítačové techniky v metalurgii / Publications of Department of Automation and Computer Science in Metallurgy (638) (hdl_10084_67085)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Journal of physics. G, Nuclear and Particle Physics (hdl_10084_67087)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Chemické listy (hdl_10084_67089)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Advanced Engineering Informatics (hdl_10084_67093)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Tribology International (hdl_10084_67095)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Catalysis Today (hdl_10084_67636)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Finance a úvěr (hdl_10084_68092)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Advanced Engineering Materials (hdl_10084_68094)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Machine Tools and Manufacture (hdl_10084_68346)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Energy & Fuels (hdl_10084_68348)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Zeitschrift für Geomorphologie (hdl_10084_68472)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Opto-Electronics Review (hdl_10084_68474)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Příspěvky z konference Bibliotheca academica - cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven / Conference papers from Bibliotheca academica (hdl_10084_68555)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
BA-CPVŠK 2008 (hdl_10084_68556)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
410 - Katedra elektroenergetiky / Department of Electrical Power Engineering (hdl_10084_70099)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
420 - Katedra elektrotechniky / Department of Electrical Engineering (hdl_10084_70100)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publikační činnost Katedry elektroenergetiky / Publications of Department of Electrical Power Engineering (410) (hdl_10084_70101)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Publikační činnost Katedry elektrotechniky / Publications of Department of Electrical Engineering (420) (hdl_10084_70102)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Collection of Czechoslovak Chemical Communications (hdl_10084_70141)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Journal of Molecular Modeling (hdl_10084_70297)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Applied Surface Science (hdl_10084_70733)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
The Canadian Mineralogist (hdl_10084_70737)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Steel Research International (hdl_10084_70739)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
639 - Katedra kontroly a řízení jakosti / Department of Quality Control (hdl_10084_70740)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Publikační činnost Katedry kontroly a řízení jakosti / Publications of Department of Quality Control (639) (hdl_10084_70741)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Cretaceous Research (hdl_10084_70743)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Hyperfine Interactions (hdl_10084_70745)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
SIAM Journal on Optimization (hdl_10084_70747)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Information and Computation (hdl_10084_70749)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology (hdl_10084_70770)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
118 - Katedra regionální a environmentální ekonomiky / Department of Regional and Environmental Economics (hdl_10084_70772)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost Katedry regionální a environmentální ekonomiky / Publications of Department of Regional and Environmental Economics (118) (hdl_10084_70773)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Sociologický časopis = Czech Sociological Review (hdl_10084_70774)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Optics and Lasers in Engineering (hdl_10084_70824)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Kovové materiály = Metallic Materials (hdl_10084_70906)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
152 - Katedra podnikohospodářská / Department of Business Administration (hdl_10084_70910)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost Katedry podnikohospodářské / Publications of Department of Business Administration (152) (hdl_10084_70911)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Materials Science (hdl_10084_70959)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
International Journal of Materials Research (hdl_10084_70962)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
IEEE Transactions on Magnetics (hdl_10084_70968)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Fundamenta Informaticae (hdl_10084_70973)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Measurement Science and Technology (hdl_10084_71069)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Journal of Solid State Chemistry (hdl_10084_71081)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Hydrometallurgy (hdl_10084_71083)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
International Journal of Geographical Information Science (hdl_10084_71087)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Applied Clay Science (hdl_10084_71091)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Příspěvky ze setkání českých uživatelů systému DSpace / Conference papers from Czech DSpace User Group Meetings (hdl_10084_71103)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
Příspěvky 1. setkání českých uživatelů systému DSpace / Conference papers from 1st Czech DSUG (hdl_10084_71104)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Journal of Mining Science (hdl_10084_71163)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (hdl_10084_71165)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
115 - Katedra managementu / Department of Management (hdl_10084_71167)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Publikační činnost Katedry managementu / Publications of Department of Management (115) (hdl_10084_71168)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
International Journal of Psychology (hdl_10084_71169)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Chemical Papers (hdl_10084_71230)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Physical Review B (hdl_10084_71240)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
International Journal of Advanced Manufacturing Technology (hdl_10084_71242)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Acta Physica Polonica A (hdl_10084_71244)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Applied Optics (hdl_10084_71253)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Příspěvky 2. setkání českých uživatelů systému DSpace / Conference papers from 2nd Czech DSUG (hdl_10084_71261)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
030 - Katedra požární ochrany / Department of Fire Protection (hdl_10084_71276)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Publikační činnost Katedry požární ochrany / Publications of Department of Fire Protection (030) (hdl_10084_71277)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / Department of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment (hdl_10084_71278)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Publikační činnost Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení / Publications of Department of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment (338) (hdl_10084_71279)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Applied Spectroscopy (hdl_10084_71280)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Acta Informatica (hdl_10084_71282)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Molecular Structure (hdl_10084_71294)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Strojarstvo (hdl_10084_71296)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
346 - Katedra obrábění a montáže / Department of Working and Assembly (hdl_10084_71297)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Publikační činnost Katedry obrábění a montáže / Publications of Department of Working and Assembly (346) (hdl_10084_71298)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Journal of Materials Processing Technology (hdl_10084_71312)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Energy Policy (hdl_10084_71315)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Basin Research (hdl_10084_71317)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
120 - Katedra evropské integrace / Department of European Integration (hdl_10084_71321)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Publikační činnost Katedry evropské integrace / Publications of Department of European Integration (120) (hdl_10084_71322)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Journal of Composite Materials (hdl_10084_71325)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Review of Scientific Instruments (hdl_10084_71329)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Interfaces and Free Boundaries (hdl_10084_71335)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Optics Letters (hdl_10084_71337)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Plné texty bakalářských, diplomových a disertačních prací 2008/2009 / Theses and dissertations 2008/2009 (hdl_10084_71387)
ListIdentifiers ListRecords 2061 ListIdentifiers ListRecords 2061 ListIdentifiers ListRecords 2061 ListIdentifiers ListRecords 2061
Univerzitní studium / University Study Programmes (hdl_10084_71388)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Vysokoškolské kvalifikační práce univerzitních studijních programů / Theses and dissertations of University Study Programmes (hdl_10084_71389)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Fuel (hdl_10084_75989)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Journal of Computational and Applied Mathematics (hdl_10084_75991)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Sensors (hdl_10084_75993)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Logic Journal of the IGPL (hdl_10084_75997)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Applied Physics (hdl_10084_76003)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine (hdl_10084_76006)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Applied Catalysis. B, Environmental (hdl_10084_76008)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
339 - Katedra pružnosti a pevnosti / Department of Mechanics of Materials (hdl_10084_76024)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Publikační činnost Katedry pružnosti a pevnosti / Publications of Department of Mechanics of Materials (339) (hdl_10084_76025)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Geologica Carpathica (hdl_10084_76050)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Journal of Mathematical Physics (hdl_10084_76052)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Acta Chimica Slovenica (hdl_10084_76054)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
635 - Katedra tepelné techniky / Department of Thermal Engineering (hdl_10084_76060)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Publikační činnost Katedry tepelné techniky / Publications of Department of Thermal Engineering (635) (hdl_10084_76061)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
771 - Projekt snižování CO2 (hdl_10084_76109)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost Projektu snižování CO2 (771) (hdl_10084_76110)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Optimization Theory and Applications (hdl_10084_76148)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Fracture (hdl_10084_76150)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
BA-CPVŠK 2009 (hdl_10084_76242)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Polish Journal of Chemistry (hdl_10084_76277)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Tribology Transaction (hdl_10084_76279)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost Výzkumného energetického centra / Publications of Energy Research Centre (9340) (hdl_10084_76283)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Environmental Science & Technology (hdl_10084_76285)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Publications of the Astronomical Society of Japan (hdl_10084_76674)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Ekonomický časopis = Journal of economics (hdl_10084_77210)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
337 - Katedra mechaniky / Department of Mechanics (hdl_10084_77575)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Publikační činnost Katedry mechaniky / Publications of Department of Mechanics (337) (hdl_10084_77576)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Advances in Engineering Software (hdl_10084_77578)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Physica status solidi. B, Basic Solid State Physics (hdl_10084_77818)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Geochemical Transactions (hdl_10084_77839)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Neural Network World (hdl_10084_78113)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Microporous and Mesoporous Materials (hdl_10084_78115)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Water SA (hdl_10084_78198)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Fuel Processing Technology (hdl_10084_78201)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Virchows Archiv (hdl_10084_78210)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Physical Chemistry B (hdl_10084_78212)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Physics. D, Applied Physics (hdl_10084_78244)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Intermetallics (hdl_10084_78246)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Jak pracovat s informacemi (hdl_10084_78270)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Jak pracovat s informacemi (4 kurzy) (hdl_10084_78271)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Příspěvky 3. setkání českých uživatelů systému DSpace / Conference papers from 3rd Czech DSUG (hdl_10084_78277)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Principy vědecké komunikace / Principles of scientific communication (hdl_10084_78278)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
Open Access (hdl_10084_78279)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Molecular Physics (hdl_10084_78284)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Physics and Chemistry of Solids (hdl_10084_78286)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing (hdl_10084_78290)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (hdl_10084_78301)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal for Numerical Methods in Engineering (hdl_10084_78304)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Mathematics and Computers in Simulation (hdl_10084_78307)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Bulletin of Geosciences (hdl_10084_78322)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Thermophysics (hdl_10084_78325)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Chemical Engineering Journal (hdl_10084_78328)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Kyoto Journal of Mathematics (hdl_10084_78330)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Mathematical Chemistry (hdl_10084_78332)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
International Journal of Multiphase Flow (hdl_10084_78335)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Ceramics - Silikáty (hdl_10084_78337)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Physics and Chemistry of the Earth. Parts A/B/C (hdl_10084_78340)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Mineral Processing (hdl_10084_78342)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Advances in Difference Equations (hdl_10084_78344)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Episodes (hdl_10084_78348)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Carbon (hdl_10084_78350)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Kybernetika (hdl_10084_78353)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
High Temperature Materials and Processes (hdl_10084_78356)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Przegląd elektrotechniczny (hdl_10084_78358)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Materiali in tehnologije = Materials and technologies (hdl_10084_78364)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Rynek energii (hdl_10084_78365)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (hdl_10084_78368)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
European Journal of Operational Research (hdl_10084_78370)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Computers & Mathematics with Applications (hdl_10084_78373)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Plné texty bakalářských, diplomových a disertačních prací 2009/2010 / Theses and dissertations 2009/2010 (hdl_10084_78374)
ListIdentifiers ListRecords 4975 ListIdentifiers ListRecords 4975 ListIdentifiers ListRecords 4975 ListIdentifiers ListRecords 4975
Chemosphere (hdl_10084_83102)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Innovative Computing, Information and Control (hdl_10084_83106)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Vox Sanguinis (hdl_10084_83236)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
European Journal of Mineralogy (hdl_10084_83239)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
BA-CPVŠK 2010 (hdl_10084_83283)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Engineering Geology (hdl_10084_83296)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Acta Geodynamica et Geomaterialia (hdl_10084_83298)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Open Access Week 2010 (hdl_10084_83299)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Acta Montanistica Slovaca (hdl_10084_83419)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Structural and Multidisciplinary Optimization (hdl_10084_83422)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (hdl_10084_83451)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Optica applicata (hdl_10084_83470)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine (hdl_10084_83473)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Geochimica et Cosmochimica Acta (hdl_10084_83475)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Archives of Mining Sciences (hdl_10084_83527)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
430 - Katedra elektroniky / Department of Electronics (hdl_10084_83529)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Publikační činnost Katedry elektroniky / Publications of Department of Electronics (430) (hdl_10084_83530)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Advances in Electrical and Computer Engineering (hdl_10084_83531)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Periodika vydávaná na VŠB-TUO / Journals published by VŠB-TUO (hdl_10084_83532)
ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771
Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE) (hdl_10084_83533)
ListIdentifiers ListRecords 404 ListIdentifiers ListRecords 404 ListIdentifiers ListRecords 404 ListIdentifiers ListRecords 404
AEEE. 2002, vol. 1, no. 1, 2 (hdl_10084_83534)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
AEEE. 2008, vol. 7, no. 1, 2 (hdl_10084_83536)
ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100
AEEE. 2008, vol. 7, no. 3 (hdl_10084_83537)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
AEEE. 2007, vol. 6, no. 1 (hdl_10084_83538)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
AEEE. 2007, vol. 6, no. 2 (hdl_10084_83539)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
AEEE. 2007, vol. 6, no. 3 (hdl_10084_83540)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
AEEE. 2006, vol. 5, no. 3 (Konference Elektro 2006) (hdl_10084_83541)
ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89
AEEE. 2006, vol. 5, no. 3 (hdl_10084_83542)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
AEEE. 2005, vol. 4, no. 3 (hdl_10084_83543)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
AEEE. 2005, vol. 4, no. 4 (hdl_10084_83544)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
AEEE. 2004, vol. 3, no. 1 (hdl_10084_83545)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
AEEE. 2004, vol. 3, no. 3 (Konference Elektro 2004) (hdl_10084_83546)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
AEEE. 2004, vol. 3, no. 4 (hdl_10084_83547)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
AEEE. 2003, vol. 2, no. 1 (hdl_10084_83548)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
AEEE. 2003, vol. 2, no. 2 (hdl_10084_83549)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
AEEE. 2003, vol. 2, no. 3 (hdl_10084_83550)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
AEEE. 2010, vol. 8, no. 1 (hdl_10084_83551)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
AEEE. 2010, vol. 8, no. 2 (hdl_10084_83552)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
AEEE. 2010, vol. 8, no. 3 (hdl_10084_83553)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
AEEE. 2010, vol. 8, no. 4 (hdl_10084_83554)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
AEEE. 2010, vol. 8, no. 5 (special number) (hdl_10084_83555)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
New Astronomy (hdl_10084_83560)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
The Astronomical Journal (hdl_10084_83562)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
GeoScience Engineering (hdl_10084_83566)
ListIdentifiers ListRecords 106 ListIdentifiers ListRecords 106 ListIdentifiers ListRecords 106 ListIdentifiers ListRecords 106
GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 1 (hdl_10084_83567)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 2 (hdl_10084_83568)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 3 - special (hdl_10084_83569)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
GeoScience Engineering. 2010, vol. 56, no. 4 (hdl_10084_83570)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 1 (hdl_10084_83571)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 2 (hdl_10084_83572)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 3 (hdl_10084_83573)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
GeoScience Engineering. 2009, vol. 55, no. 4 (hdl_10084_83574)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 1 (hdl_10084_83575)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 2 (hdl_10084_83576)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 3 (hdl_10084_83577)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
GeoScience Engineering. 2008, vol. 54, no. 4 (hdl_10084_83578)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
GeoScience Engineering. 2007, vol. 53, no. 1 (hdl_10084_83579)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
GeoScience Engineering. 2007, vol. 53, no. 2 (hdl_10084_83580)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Journal of Chemical Physics (hdl_10084_83634)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Simulation Modelling Practice and Theory (hdl_10084_83635)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Mathematica Slovaca (hdl_10084_83711)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Cell Transplantation (hdl_10084_84256)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební / Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series (hdl_10084_84281)
ListIdentifiers ListRecords 261 ListIdentifiers ListRecords 261 ListIdentifiers ListRecords 261 ListIdentifiers ListRecords 261
Řada stavební. 2010, roč. 10, č. 1 / Civil Engineering Series. 2010, vol. 10, no. 1 (hdl_10084_84282)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
Řada stavební. 2009, roč. 9, č. 1 / Civil Engineering Series. 2009, vol. 9, no. 1 (hdl_10084_84285)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
Řada stavební. 2009, roč. 9, č. 2 / Civil Engineering Series. 2009, vol. 9, no. 2 (hdl_10084_84286)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 1 / Civil Engineering Series. 2008, vol. 8, no. 1 (hdl_10084_84294)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
Řada stavební. 2008, roč. 8, č. 2 / Civil Engineering Series. 2008, vol. 8, no. 2 (hdl_10084_84295)
ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37
Řada stavební. 2007, roč. 7, č. 1 / Civil Engineering Series. 2007, vo. 7, no. 1 (hdl_10084_84296)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1 / Civil Engineering Series. 2006, vol. 6, no. 1 (hdl_10084_84297)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Plné texty bakalářských, diplomových a disertačních prací 2010/2011 / Theses and dissertations 2010/2011 (hdl_10084_84314)
ListIdentifiers ListRecords 4814 ListIdentifiers ListRecords 4814 ListIdentifiers ListRecords 4814 ListIdentifiers ListRecords 4814
Journal of Vibroengineering (hdl_10084_84326)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Powder Technology (hdl_10084_84328)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Mechanical Science and Technology (hdl_10084_84330)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Engineering Analysis with Boundary Elements (hdl_10084_84332)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Mechanism and Machine Theory (hdl_10084_84353)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Computational Optimization and Applications (hdl_10084_84360)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Soft Computing (hdl_10084_84365)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
050 - Katedra ochrany obyvatelstva (hdl_10084_84372)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Publikační činnost Katedry ochrany obyvatelstva (050) (hdl_10084_84373)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (hdl_10084_84374)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Alloys and Compounds (hdl_10084_84376)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Review of Electrical Engineering (hdl_10084_84379)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
606 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (hdl_10084_84389)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Publikační činnost RMTV centra (606) (hdl_10084_84391)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Acta Carsologica (hdl_10084_84394)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
AEEE. 2011, vol. 9, no. 1 (hdl_10084_84480)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Journal of Nano Research (hdl_10084_84482)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Environmental Pollution (hdl_10084_84484)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Applied Mathematics and Computation (hdl_10084_84487)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Raman Spectroscopy (hdl_10084_84499)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Clay Minerals (hdl_10084_84501)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Thin Solid Films (hdl_10084_84509)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Environmental Technology (hdl_10084_84518)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 1 (hdl_10084_84521)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Separation and Purification Technology (hdl_10084_84523)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Hazardous Materials (hdl_10084_84526)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Biotechnology (hdl_10084_84528)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Genetic Programming and Evolvable Machines (hdl_10084_84536)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Příspěvky 4. setkání českých uživatelů systému DSpace / Conference papers from 4th Czech DSUG (hdl_10084_84542)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Plasma Chemistry and Plasma Processing (hdl_10084_84565)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Electrical Engineering = Elektrotechnický časopis (hdl_10084_84567)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (Series 2) (hdl_10084_84628)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Ekonomická fakulta / Faculty of Economics (EKF) (hdl_10084_888)
ListIdentifiers ListRecords 10385 ListIdentifiers ListRecords 10385 ListIdentifiers ListRecords 10385 ListIdentifiers ListRecords 10385
Fakulta stavební / Faculty of Civil Engineering (FAST) (hdl_10084_889)
ListIdentifiers ListRecords 2087 ListIdentifiers ListRecords 2087 ListIdentifiers ListRecords 2087 ListIdentifiers ListRecords 2087
AEEE. 2011, vol. 9, no. 2 (hdl_10084_88978)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Fakulta strojní / Faculty of Mechanical Engineering (FS) (hdl_10084_890)
ListIdentifiers ListRecords 3567 ListIdentifiers ListRecords 3567 ListIdentifiers ListRecords 3567 ListIdentifiers ListRecords 3567
Nanoscale Research Letters (hdl_10084_89013)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Catalysis Communications (hdl_10084_89017)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Tehnički vjesnik – Technical Gazette (hdl_10084_89021)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
New Educational Review (hdl_10084_89024)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Radiation Protection Dosimetry (hdl_10084_89026)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
International Journal of Pharmaceutics (hdl_10084_89028)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Archives of Civil and Mechanical Engineering (hdl_10084_89031)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Acta of Bioengineering and Biomechanics (hdl_10084_89034)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Science of Advanced Materials (hdl_10084_89035)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Corrosion Science (hdl_10084_89010)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Environment Protection Engineering (hdl_10084_89007)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
OpenAIRE (hdl_10084_89004)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
OpenAIRE (hdl_10084_89003)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Measurement (hdl_10084_89037)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Nanoparticle Research (hdl_10084_89039)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Advances in Space Research (hdl_10084_89042)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Water Science & Technology (hdl_10084_89045)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Carbonates and Evaporites (hdl_10084_89048)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
E+M Ekonomie a management (hdl_10084_89051)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Central European Journal of Mathematics (hdl_10084_89069)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Testovaci kolekce (hdl_10084_89071)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 2 (hdl_10084_89093)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (FEI) (hdl_10084_891)
ListIdentifiers ListRecords 3895 ListIdentifiers ListRecords 3895 ListIdentifiers ListRecords 3895 ListIdentifiers ListRecords 3895
9370 - Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie (hdl_10084_89108)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Publikační činnost Centra energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie (9370) (hdl_10084_89109)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Fuzzy Sets and Systems (hdl_10084_89111)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Graphs and Combinatorics (hdl_10084_89113)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
DRIVER (hdl_10084_89117)
ListIdentifiers ListRecords 482 ListIdentifiers ListRecords 482 ListIdentifiers ListRecords 482 ListIdentifiers ListRecords 482
DRIVER (hdl_10084_89118)
ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510
Molecular Simulation (hdl_10084_89123)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Heterocyclic Chemistry (hdl_10084_89133)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Rocznik Ochrona Środowiska (hdl_10084_89139)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Open Access: Otevřený přístup k vědeckým informacím v EU a ČR (hdl_10084_89167)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Hornicko-geologická fakulta / Faculty of Mining and Geology (HGF) (hdl_10084_892)
ListIdentifiers ListRecords 5207 ListIdentifiers ListRecords 5207 ListIdentifiers ListRecords 5207 ListIdentifiers ListRecords 5207
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Faculty of Metallurgy and Materials Engineering (FMMI) (hdl_10084_893)
ListIdentifiers ListRecords 2783 ListIdentifiers ListRecords 2783 ListIdentifiers ListRecords 2783 ListIdentifiers ListRecords 2783
Fakulta bezpečnostního inženýrství / Faculty of Safety Engineering (FBI) (hdl_10084_894)
ListIdentifiers ListRecords 2015 ListIdentifiers ListRecords 2015 ListIdentifiers ListRecords 2015 ListIdentifiers ListRecords 2015
Open Access Week 2011 (hdl_10084_89663)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 3 (hdl_10084_89671)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Current Opinion in Biotechnology (hdl_10084_89675)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Energy (hdl_10084_89678)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering (hdl_10084_89688)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Advanced Powder Technology (hdl_10084_89690)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Journal of Surface Science and Engineering (hdl_10084_89692)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Gospodarka surowcami mineralnymi = Mineral Resources Management (hdl_10084_89694)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Electronics and electrical engineering = Elektronika ir elektrotechnika (hdl_10084_89696)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Journal of Human Kinetics (hdl_10084_89700)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Československá psychologie (hdl_10084_89702)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Technological and Economic Development of Economy (hdl_10084_89704)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Polish Journal of Chemical Technology (hdl_10084_89706)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
BA-CPVŠK 2011 (hdl_10084_89707)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Plné texty bakalářských, diplomových a disertačních prací 2011/2012 / Theses and dissertations 2011/2012 (hdl_10084_89710)
ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241
Materials Chemistry and Physics (hdl_10084_89754)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers