RUC

http://ruc.udc.es/oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/27/2011
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/27/2011

Record Counts

  Metadata Formats
Sets mets Count oai_dc Count ore Count rdf Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 5174 ListIdentifiers ListRecords 5174 ListIdentifiers ListRecords 5174 ListIdentifiers ListRecords 5174
Departamento de Química Física e Enxeñería Química I (hdl_2183_166)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Fisicoquímica de Augas Naturais e Electroquímica (hdl_2183_167)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
DQFEQ-FANE - Artigos (hdl_2183_169)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
2. Revistas UDC (hdl_2183_1885)
ListIdentifiers ListRecords 3461 ListIdentifiers ListRecords 3461 ListIdentifiers ListRecords 3461 ListIdentifiers ListRecords 3461
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (hdl_2183_1886)
ListIdentifiers ListRecords 803 ListIdentifiers ListRecords 803 ListIdentifiers ListRecords 803 ListIdentifiers ListRecords 803
REV - AD - Nº 01, 1997 (hdl_2183_1887)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
REV - AD - Nº 02, 1998 (hdl_2183_1888)
ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58
REV - AD - Nº 03, 1999 (hdl_2183_1889)
ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43
REV - AD - Nº 04, 2000 (hdl_2183_1890)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
REV - AD - Nº 05, 2001 (hdl_2183_1891)
ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55
REV - AD - Nº 06, 2002 (hdl_2183_1892)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
REV - AD - Nº 07, 2003 (hdl_2183_1893)
ListIdentifiers ListRecords 67 ListIdentifiers ListRecords 67 ListIdentifiers ListRecords 67 ListIdentifiers ListRecords 67
REV - AD - Nº 08, 2004 (hdl_2183_1894)
ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68
REV - AD - Nº 09, 2005 (hdl_2183_1895)
ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61
REV - AD - Nº 10, 2006 (hdl_2183_1896)
ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72
REV - AD - Nº 11, 2007 (hdl_2183_1897)
ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73
Departamento de Medicina (hdl_2183_213)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Neurocom (hdl_2183_214)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
DM-NEURO - Artigos (hdl_2183_220)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Departamento de Bioloxía Celular e Molecular (hdl_2183_221)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Microbioloxía (hdl_2183_222)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DBCM-MB - Artigos (hdl_2183_223)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Receptores e Agregados Nanomoleculares na Catálise Química (hdl_2183_241)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
DQFEQ-RANCQ - Artigos (hdl_2183_242)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Revista Galega de Filoloxía (hdl_2183_2554)
ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99
REV - RGF - Nº 001, (2000) (hdl_2183_2555)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - RGF - Nº 002, (2001) (hdl_2183_2556)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - RGF - Nº 003, (2002) (hdl_2183_2557)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - RGF - Nº 004, (2003) (hdl_2183_2558)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - RGF - Nº 005, (2004) (hdl_2183_2559)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - RGF - Nº 006, (2005) (hdl_2183_2560)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - RGF - Nº 007, (2006) (hdl_2183_2561)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Cancionero General (hdl_2183_2636)
ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37
REV - CG - Vol. 01, (2003) (hdl_2183_2637)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - CG - Vol. 02, (2004) (hdl_2183_2638)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
REV - CG - Vol. 03, (2005) (hdl_2183_2639)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
REV - CG - Vol. 04, (2006) (hdl_2183_2640)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
REV - CG - Vol. 05, (2007) (hdl_2183_2641)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Sociológica (hdl_2183_2674)
ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
REV - SOC - Nº 01, (1996) (hdl_2183_2675)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - SOC - Nº 02, (1997) (hdl_2183_2676)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - SOC - Nº 03, (1998) (hdl_2183_2677)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - SOC - Nº 04, (2001) (hdl_2183_2678)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - SOC - Nº 05, (2004) (hdl_2183_2679)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - SOC - Nº 06, (2005/2006) (hdl_2183_2680)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
3. Congresos UDC (hdl_2183_2743)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Fifteenh Meeting of ENOTHE (hdl_2183_2744)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Departamento de Ciencias da Navegación e da Terra (hdl_2183_298)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
Departamento de Métodos Matemáticos e de Representación (hdl_2183_313)
ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99 ListIdentifiers ListRecords 99
Grupo de Métodos Numéricos na Enxeñería (hdl_2183_314)
ListIdentifiers ListRecords 98 ListIdentifiers ListRecords 98 ListIdentifiers ListRecords 98 ListIdentifiers ListRecords 98
DMMR-GMNE - Artigos (hdl_2183_315)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
DMMR-GMNE - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_316)
ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77
DMMR-GMNE - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_318)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Departamento de Enxeñaría Industrial (hdl_2183_319)
ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38
Grupo de Ciencia e Técnica Cibernética (hdl_2183_320)
ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38
BU-Francisco Pillado Mayor - Carteis (hdl_2183_4098)
ListIdentifiers ListRecords 683 ListIdentifiers ListRecords 683 ListIdentifiers ListRecords 683 ListIdentifiers ListRecords 683
Edafoloxía e Química Agrícola (hdl_2183_420)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Ciencias do Solo e Medio Ambiente (hdl_2183_422)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
DCNT-CSMA - Artigos (hdl_2183_423)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
DCNT-CSMA - Congresos, conferencias, etc (hdl_2183_424)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Departamento de Química Fundamental (hdl_2183_427)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Química Orgánica (hdl_2183_433)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Síntese Asimétrica (hdl_2183_434)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DQF-SA - Artigos (hdl_2183_435)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DEI-CTC-Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_449)
ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38
1. Investigación (hdl_2183_4774)
ListIdentifiers ListRecords 827 ListIdentifiers ListRecords 827 ListIdentifiers ListRecords 827 ListIdentifiers ListRecords 827
Teses de doutoramento (hdl_2183_4775)
ListIdentifiers ListRecords 406 ListIdentifiers ListRecords 406 ListIdentifiers ListRecords 406 ListIdentifiers ListRecords 406
AmbientalMente sustentable (hdl_2183_5005)
ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94 ListIdentifiers ListRecords 94
REV - AS - Nº 01- 02, (2006) (hdl_2183_5006)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
REV - AS - Nº 03, (xaneiro - xuño 2007) (hdl_2183_5007)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - AS - Nº 04, (xullo - decembro 2007) (hdl_2183_5008)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
REV - AS - Nº 05, (xaneiro - xuño 2008) (hdl_2183_5009)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Boletín Académico. Escuela Técnica Superior de Arquitectura (hdl_2183_5066)
ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255 ListIdentifiers ListRecords 255
REV - BAETSA - Nº 01, (1985) (hdl_2183_5067)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - BAETSA - Nº 02, (1985) (hdl_2183_5068)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - BAETSA - Nº 03, (1986) (hdl_2183_5069)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - BAETSA - Nº 04, (1986) (hdl_2183_5070)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - BAETSA - Nº 05, (1986) (hdl_2183_5071)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - BAETSA - Nº 06, (1987) (hdl_2183_5072)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
REV - BAETSA - Nº 07, (1987) (hdl_2183_5073)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - BAETSA - Nº 08, (1988) (hdl_2183_5074)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - BAETSA - Nº 09, (1988) (hdl_2183_5075)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - BAETSA - Nº 10, (1989) (hdl_2183_5076)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
REV - BAETSA - Nº 11, (1989) (hdl_2183_5077)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - BAETSA - Nº 12, (1990) (hdl_2183_5078)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - BAETSA - Nº 13, (1990) (hdl_2183_5079)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - BAETSA - Nº 14, (1991) (hdl_2183_5080)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
REV - BAETSA - Nº 15, (1992) (hdl_2183_5081)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - BAETSA - Nº 16, (1992) (hdl_2183_5082)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - BAETSA - Nº 17, (1993) (hdl_2183_5083)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - BAETSA - Nº 18, (1994) (hdl_2183_5084)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - BAETSA - Nº 19, (1995) (hdl_2183_5085)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - BAETSA - Nº 20, (1996) (hdl_2183_5086)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - BAETSA - Nº 21, (1997) (hdl_2183_5087)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
REV - BAETSA - Nº 22, (1998) (hdl_2183_5088)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - BAETSA - Nº 23, (1998) (hdl_2183_5089)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - BAETSA - Nº 24, (2000) (hdl_2183_5090)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
REV - BAETSA - Nº 25, (2001) (hdl_2183_5091)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
REV - BAETSA - Nº 26, (2002) (hdl_2183_5092)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Revista de Lexicografía (hdl_2183_5348)
ListIdentifiers ListRecords 179 ListIdentifiers ListRecords 179 ListIdentifiers ListRecords 179 ListIdentifiers ListRecords 179
REV - RL - Vol. 01, (1994-1995) (hdl_2183_5349)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - RL - Vol. 02, (1995-1996) (hdl_2183_5350)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - RL - Vol. 03, (1996-1997) (hdl_2183_5351)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - RL - Vol. 04, (1997-1998) (hdl_2183_5352)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - RL - Vol. 05, (1998-1999) (hdl_2183_5353)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - RL - Vol. 06, (1999-2000) (hdl_2183_5354)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - RL - Vol. 07, (2000-2001) (hdl_2183_5355)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
REV - RL - Vol. 08, (2001-2002) (hdl_2183_5356)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - RL - Vol. 09, (2002-2003) (hdl_2183_5357)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - RL - Vol. 10, (2003-2004) (hdl_2183_5358)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - RL - Vol. 11, (2004-2005) (hdl_2183_5359)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - RL - Vol. 12, (2005-2006) (hdl_2183_5360)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
REV - RL - Vol. 13, (2007) (hdl_2183_5361)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Grupo de investigación en bioloxía evolutiva (hdl_2183_557)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Bioloxía de anfibios e réptiles (hdl_2183_558)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DBAVE-BAR - Artigos (hdl_2183_559)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
6. Docencia (hdl_2183_5633)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
Grupo de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA) (hdl_2183_565)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DC-LIDIA - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_567)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe (hdl_2183_5683)
ListIdentifiers ListRecords 845 ListIdentifiers ListRecords 845 ListIdentifiers ListRecords 845 ListIdentifiers ListRecords 845
REV - CLXL - Nº 01, (1980) (hdl_2183_5684)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
REV - CLXL - Nº 02 - Vol. 1, (1981) (hdl_2183_5685)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
REV - CLXL - Nº 02 - Vol. 2, (1981) (hdl_2183_5686)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
REV - CLXL - Nº 03, (1982) (hdl_2183_5687)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
REV - CLXL - Nº 04, (1983) (hdl_2183_5688)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
REV - CLXL - Nº 05, (1983) (hdl_2183_5689)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
REV - CLXL - Nº 06, (1983) (hdl_2183_5690)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
REV - CLXL - Nº 07, (1984) (hdl_2183_5691)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
REV - CLXL - Nº 08, (1984) (hdl_2183_5692)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
REV - CLXL - Nº 09, (1985) (hdl_2183_5693)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
REV - CLXL - Nº 10, (1986) (hdl_2183_5694)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
REV - CLXL - Nº 11, (1987) (hdl_2183_5695)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
REV - CLXL - Nº 12, (1988) (hdl_2183_5696)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
REV - CLXL - Nº 13, (1989) (hdl_2183_5697)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - CLXL - Nº 14, (1989) (hdl_2183_5698)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
REV - CLXL - Nº 15, (1990) (hdl_2183_5699)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
4. Biblioteca UDC - Coleccións Especiais (hdl_2183_570)
ListIdentifiers ListRecords 787 ListIdentifiers ListRecords 787 ListIdentifiers ListRecords 787 ListIdentifiers ListRecords 787
REV - CLXL - Nº 16, (1991) (hdl_2183_5700)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
REV - CLXL - Nº 17, (1992) (hdl_2183_5701)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
REV - CLXL - Nº 18, (1993) (hdl_2183_5702)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
REV - CLXL - Nº 19, (1994) (hdl_2183_5703)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
REV - CLXL - Nº 20, (1996) (hdl_2183_5704)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
REV - CLXL - Nº 21, (1996) (hdl_2183_5705)
ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68
REV - CLXL - Nº 22, (1997) (hdl_2183_5706)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - CLXL - Nº 23, (1998) (hdl_2183_5707)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
REV - CLXL - Nº 24, (1999) (hdl_2183_5708)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - CLXL - Nº 25, (2000) (hdl_2183_5709)
ListIdentifiers ListRecords 104 ListIdentifiers ListRecords 104 ListIdentifiers ListRecords 104 ListIdentifiers ListRecords 104
REV - CLXL - Nº 26, (2001) (hdl_2183_5710)
ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37 ListIdentifiers ListRecords 37
REV - CLXL - Nº 27, (2002) (hdl_2183_5711)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
REV - CLXL - Nº 28, (2003) (hdl_2183_5712)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - CLXL - Nº 29, (2004) (hdl_2183_5713)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - CLXL - Nº 30, (2005) (hdl_2183_5714)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
REV - CLXL - Nº 31, (2006) (hdl_2183_5715)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
REV - CLXL - Nº 32, (2006) (hdl_2183_5716)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Departamento de Educación Física e Deportiva (hdl_2183_589)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Actividades acuáticas y socorrismo (hdl_2183_590)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
DEFD-AA - Artigos (hdl_2183_591)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
DEFD-AA - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_592)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
DEFD-AA - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_594)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Xeoloxía do Paleozoico (hdl_2183_602)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
DCNT-XP - Artigos (hdl_2183_603)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
DCNT-XP - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_604)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
DCNT-XP - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_606)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística (hdl_2183_617)
ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41 ListIdentifiers ListRecords 41
CEI (Comunicación en la Empresa y en las Instituciones) (hdl_2183_618)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
DGP-CEI - Artigos (hdl_2183_619)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
DGP-CEI - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_620)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
DGP-CEI - Documentos de traballo (hdl_2183_621)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
DGP-CEI - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_622)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Bilingüismo lengua de signos / lengua oral (hdl_2183_638)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
DGP-BIL - Artigos (hdl_2183_639)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DGP-BIL - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_640)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
DGP-BIL - Documentos de traballo (hdl_2183_641)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DGP-BIL - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_642)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Departamento de Construcións Navais (hdl_2183_652)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación (hdl_2183_6562)
ListIdentifiers ListRecords 550 ListIdentifiers ListRecords 550 ListIdentifiers ListRecords 550 ListIdentifiers ListRecords 550
REV - RGPPE - Vol. 01, (1997) (hdl_2183_6563)
ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
REV - RGPPE - Vol. 02, (1998) (hdl_2183_6564)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
REV - RGPPE - Vol. 03, (1998) (hdl_2183_6565)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
REV - RGPPE - Vol. 04, (1999) (hdl_2183_6566)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
REV - RGPPE - Vol. 05, (2000) (hdl_2183_6567)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
REV - RGPPE - Vol. 06, (2000) (hdl_2183_6568)
ListIdentifiers ListRecords 125 ListIdentifiers ListRecords 125 ListIdentifiers ListRecords 125 ListIdentifiers ListRecords 125
REV - RGPPE - Vol. 07, (2001) (hdl_2183_6569)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
REV - RGPPE - Vol. 08, (2002) (hdl_2183_6570)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
REV - RGPPE - Vol. 09, (2003) (hdl_2183_6571)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
REV - RGPPE - Vol. 10, (2003) (hdl_2183_6573)
ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34
REV - RGPPE - Vol. 11, (2004) (hdl_2183_6574)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
REV - RGPPE - Vol. 12, (2005) (hdl_2183_6575)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - RGPPE - Vol. 13, (2006) (hdl_2183_6576)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
REV - RGPPE - Vol. 14, (2007) (hdl_2183_6577)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
REV - RGPPE - Vol. 15, (2007) (hdl_2183_6578)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Departamento de Computación (hdl_2183_67)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Departamento de Filoloxía Española e Latina (hdl_2183_677)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Textos Técnicos e Doutrinais Latinos (TEDOLAT) (hdl_2183_678)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
DFEL-TED - Artigos (hdl_2183_679)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
DFEL-TED - Congresos, conferencias, etc (hdl_2183_680)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
DFEL-TED - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_682)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Departamento de Matemáticas (hdl_2183_684)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Modelización e Inferencia Estadística (MODES) (hdl_2183_685)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
DMT-MOD - Artigos (hdl_2183_686)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
DMT-MOD - Documentos de traballo (hdl_2183_688)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Grupo de Investigación en Compiladores e Linguaxes. COLE (hdl_2183_69)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Departamento de Composición (hdl_2183_699)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
DC-COLE - Artigos (hdl_2183_70)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Diplomatura en enfermaría (hdl_2183_7093)
ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63
DC-COLE - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_71)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Departamento de Economía Aplicada 1 (hdl_2183_713)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade (hdl_2183_717)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
Innovacións Mariñas (Grupo de investigación) (hdl_2183_7180)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
DCN - IN - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_7182)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DCN - IN - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_7184)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
5. Traballos académicos (hdl_2183_7189)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Fisioterapia, Grao en (hdl_2183_7199)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
DC-COLE - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_72)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
BU-Francisco Pillado Mayor - Fotografías (hdl_2183_7215)
ListIdentifiers ListRecords 104 ListIdentifiers ListRecords 104 ListIdentifiers ListRecords 104 ListIdentifiers ListRecords 104
ec_fundedresources (hdl_2183_7349)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
VIII Jornadas de Trabajo AENTDE : el NOC en el proceso de cuidados (hdl_2183_7350)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
DCOM - Artigos (hdl_2183_7361)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DCOM - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_7363)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
REV - AS - Nº 06, (xullo - decembro 2008) (hdl_2183_7371)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - AD - Nº 12, 2008 (hdl_2183_7413)
ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85
REV - AS - Nº 08, (xullo - decembro 2009) (hdl_2183_7400)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía (hdl_2183_74)
ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60 ListIdentifiers ListRecords 60
REV - AS - Nº 07, (xaneiro - xuño 2009) (hdl_2183_7386)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - AD - Nº 13, 2009 (hdl_2183_7499)
ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68
Grupo de investigación en bioloxía e pesquerías dos recursos mariños (hdl_2183_75)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
REV - CG - Vol. 06, (2008) (hdl_2183_7568)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
REV - RGF - Nº 008, (2007) (hdl_2183_7574)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - RGF - Nº 009, (2008) (hdl_2183_7583)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
REV - RGF - Nº 010, (2009) (hdl_2183_7591)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
DBAVE-BPRM - Artigos (hdl_2183_76)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - RGPPE - Vol. 16, (2008) (hdl_2183_7602)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - RGPPE - Vol. 17, (2009) (hdl_2183_7618)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
REV - RL - Vol. 14, (2008) (hdl_2183_7642)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
REV - RL - Vol. 15, (2009) (hdl_2183_7659)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
ROTUR. Revista de ocio y turismo (hdl_2183_7671)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
REV - ROTUR - Nº 01, 2008 (hdl_2183_7672)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
REV - ROTUR - Nº 02, 2009 (hdl_2183_7682)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Sarmiento (hdl_2183_7694)
ListIdentifiers ListRecords 142 ListIdentifiers ListRecords 142 ListIdentifiers ListRecords 142 ListIdentifiers ListRecords 142
REV - Sarmiento - Nº 01, 1997 (hdl_2183_7695)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
DBAVE-BPRM - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_77)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
REV - Sarmiento - Nº 02, 1998 (hdl_2183_7709)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - Sarmiento - Nº 03, 1999 (hdl_2183_7722)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - Sarmiento - Nº 04, 2000 (hdl_2183_7735)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - Sarmiento - Nº 05, 2001 (hdl_2183_7748)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - Sarmiento - Nº 06, 2002 (hdl_2183_7760)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
REV - Sarmiento - Nº 07, 2003 (hdl_2183_7769)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
REV - Sarmiento - Nº 08, 2004 (hdl_2183_7780)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - Sarmiento - Nº 09, 2005 (hdl_2183_7792)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
DBAVE-BPRM - Documentos de traballo (hdl_2183_78)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
REV - Sarmiento - Nº 10, 2006 (hdl_2183_7802)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - Sarmiento - Nº 11, 2007 (hdl_2183_7818)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
REV - Sarmiento - Nº 12, 2008 (hdl_2183_7827)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - Sarmiento - Nº 13, 2009 (hdl_2183_7840)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Lenguaje y textos (hdl_2183_7851)
ListIdentifiers ListRecords 375 ListIdentifiers ListRecords 375 ListIdentifiers ListRecords 375 ListIdentifiers ListRecords 375
REV - LYT - Nº 01, 1992 (hdl_2183_7852)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
REV - LYT - Nº 01, Anexo, 1991 (hdl_2183_7864)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
REV - LYT - Nº 02, 1992 (hdl_2183_7884)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - LYT - Nº 03, 1993 (hdl_2183_7898)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
DBAVE-BPRM - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_79)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
REV - LYT - Nº 04, 1993 (hdl_2183_7911)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
REV - LYT - Nº 05, 1994 (hdl_2183_7925)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
REV - LYT - Nº 06 -07, 1995 (hdl_2183_7942)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
Área de Enxeñaría Hidráulica (hdl_2183_796)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
REV - LYT - Nº 08, 1996 (hdl_2183_7967)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
DMMR-EH - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_799)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
REV - LYT - Nº 09, 1996 (hdl_2183_7997)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
REV - LYT - Nº 10, 1997 (hdl_2183_8015)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
REV - LYT - Nº 11 - 12, 1998 (hdl_2183_8045)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
REV - LYT - Nº 13, 1999 (hdl_2183_8066)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
REV - LYT - Nº 14, 1999 (hdl_2183_8081)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
REV - LYT - Nº 15, 2000 (hdl_2183_8098)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
REV - LYT - Nº 16, 2000 (hdl_2183_8117)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - LYT - Nº 17, 2001 (hdl_2183_8133)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
DEA1 - Artigos (hdl_2183_815)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
REV - LYT - Nº 18, 2002 (hdl_2183_8152)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
DEA1 - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_816)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
DEA1 - Documentos de traballo (hdl_2183_817)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
REV - LYT - Nº 19, 2002 (hdl_2183_8173)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
DEA1 - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_818)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
REV - LYT - Nº 20, 2003 (hdl_2183_8188)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - LYT - Nº 21, 2003 (hdl_2183_8204)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
REV - LYT - Nº 22, 2004 (hdl_2183_8217)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
REV - LYT - Nº 23, 2005 (hdl_2183_8233)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Terapia ocupacional, Grao en (hdl_2183_8251)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
DGP - Teses de licenciatura (hdl_2183_851)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
DFEL - Materiais didácticos (hdl_2183_871)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
DEFC - Artigos (hdl_2183_901)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
DEFC - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_902)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Dirección Financeira e Sistemas de Información. FYSIG (hdl_2183_913)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
FYSIG - Artigos (hdl_2183_915)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
FYSIG - Congresos, conferencias, etc. (hdl_2183_916)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
FYSIG - Documentos de traballo (hdl_2183_917)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
FYSIG - Libros, capítulos, etc. (hdl_2183_918)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Colección Francisco Pillado Mayor (hdl_2183_951)
ListIdentifiers ListRecords 787 ListIdentifiers ListRecords 787 ListIdentifiers ListRecords 787 ListIdentifiers ListRecords 787