DSpace at University Of Latvia

http://dspace.lu.lv/oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/30/2012
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/30/2012

Record Counts

  Metadata Formats
Sets mets Count oai_dc Count ore Count rdf Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 858 ListIdentifiers ListRecords 858 ListIdentifiers ListRecords 858 ListIdentifiers ListRecords 858
Bibliotēkas / Libraries (hdl_7_1)
ListIdentifiers ListRecords 282 ListIdentifiers ListRecords 282 ListIdentifiers ListRecords 282 ListIdentifiers ListRecords 282
Orientālistika / Oriental Studies (hdl_7_1008)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Socioloģija / Sociology (hdl_7_1010)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Cietvielu fizikas institūts / Institute of Solid State Physics (hdl_7_102)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Vēsture / History (hdl_7_1044)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Latviešu valodas institūts / Latvian Language Institute (hdl_7_105)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Zinātniskā pētniecība Latvijas Universitātē (1926-1944) / Scientific Research in the University of Latvia (1926-1944) (hdl_7_1058)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Pētījumi zemes zinātnēs (1926-1944) / Research in Earth Sciences (1926-1944) (hdl_7_1059)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
xx (bez sērijas) (1923-1929) (hdl_7_1060)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Pētījumi izglītības zinātnē / Research in Educational Science (hdl_7_1061)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Latvijas vēstures institūts / Institute of History of Latvia (hdl_7_108)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Polimēru mehānikas institūts / Institute of Polimer Mechanics (hdl_7_112)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Juridiskā zinātne / Law (hdl_7_1145)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Baltu filoloģija (hdl_7_1148)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture (hdl_7_1156)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Teoloģija / Theology (hdl_7_1159)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Zvaigžņotā Debess / The Starry Sky (hdl_7_1171)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Atomfizikas un spektroskopijas institūts / Institute of Atomic Physics and Spectroscopy (hdl_7_118)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Digitālā kolekcija / Digital Collection (hdl_7_1181)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Juridiskā literatūra krievu valodā (1864–1923) / Legal Literature in Russian (1864–1923) (hdl_7_1183)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Ķīmiskās fizikas institūts / Institute of Chemical Physics (hdl_7_122)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Universitātes raksti / Acta Universitatis Latviensis / Scientific papers (hdl_7_14)
ListIdentifiers ListRecords 247 ListIdentifiers ListRecords 247 ListIdentifiers ListRecords 247 ListIdentifiers ListRecords 247
Publicēti raksti (DF) / Published Articles (hdl_7_161)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Departamenti / Administrative Units (hdl_7_17)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Publicēti raksti (SZF) / Publiced Articles (hdl_7_177)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Rakstu krājumi (hdl_7_179)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Institūti un aģentūras / Institutes and agencies (hdl_7_18)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Rakstu krājumi (SZF) (hdl_7_181)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Universitātes konferenču materiāli / University conference papers (hdl_7_19)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Žurnāli un periodiskie izdevumi / Magazines (hdl_7_2)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Disertācijas / Doctoral Thesis (hdl_7_24)
ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241
Informācijas tehnoloģiju departaments / Information Technology Department (hdl_7_28)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Matemātikas un informātikas institūts / Institute of Mathematics and Computer Science (hdl_7_31)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Sabiedrisko attiecību departaments / Public Relations Department (hdl_7_32)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Personāla publikācijas (LU AB) / Staff publications. (hdl_7_337)
ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129
Publicēti raksti (ITD) / Published Articles (hdl_7_34)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Alma Mater (hdl_7_374)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
LU Publiskais pārskats (KVAD) / Public Report (hdl_7_391)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Humanities and Social Sciences: Latvia (hdl_7_402)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Administratīvie un informatīvie dokumenti / University Administration (hdl_7_46)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Fakultātes / Faculties (hdl_7_50)
ListIdentifiers ListRecords 216 ListIdentifiers ListRecords 216 ListIdentifiers ListRecords 216 ListIdentifiers ListRecords 216
LU Bibliotēka / Library of the University of Latvia (hdl_7_53)
ListIdentifiers ListRecords 154 ListIdentifiers ListRecords 154 ListIdentifiers ListRecords 154 ListIdentifiers ListRecords 154
LU Akadēmiskā bibliotēka (hdl_7_54)
ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129 ListIdentifiers ListRecords 129
Prezentācijas (LUB) / Presentations (hdl_7_55)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Ķīmijas fakultāte / Faculty of Chemistry (hdl_7_56)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Bibliogrāfiskie rādītāji (LUB) / Bibliographical Indexes (hdl_7_562)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Bibliotēkas&Universitātes konferences un semināri / Library&University Conferences and Seminars (hdl_7_563)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
Semināri (hdl_7_568)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
Disertācijas (ĶF) / Doctoral Theses (hdl_7_57)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
LU konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija / Library and Information Science Section (hdl_7_570)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
70.konference (LUB) /70th Scientific Conference (hdl_7_571)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
70. zinātniskā konference / 70th Scientific Conference (hdl_7_572)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija/ Library and Information Science Section (hdl_7_573)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Disertācijas (BI) / Doctoral Theses (hdl_7_578)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Disertācijas (ASI) / Doctoral Theses (hdl_7_579)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
69.konference (LUB) / 69th Scientific Conference (hdl_7_580)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Disertācijas (LAVI) / Doctoral Theses (hdl_7_582)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Disertācijas (ĶFI) / Doctoral Theses (hdl_7_583)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Disertācijas (LVI) / Doctoral Theses (hdl_7_584)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Disertācijas (PMI) / Doctoral Theses (hdl_7_585)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
LU stratēģiskais plāns / Strategic Plans (hdl_7_586)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Informatīvie izdevumi (SAD) / Information materials (hdl_7_588)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
LU gada pārskati / Annual Reports (hdl_7_589)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes&Universitātes konferences un semināri / Faculty&University Conferences and Seminars (hdl_7_598)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
LU zinātniskā konference / University Scientific Conference (hdl_7_599)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Tēžu krājumi (ĢZZF) / Conference Abstracts (hdl_7_607)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Latvijas Universitātes disertācijas / Doctoral Thesis of The University of Latvia (hdl_7_61)
ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241 ListIdentifiers ListRecords 241
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte / Faculty of Geography and Earth Sciences (hdl_7_65)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Tēžu krājumi (LU) / Conference Abstracts (hdl_7_651)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Mācību-metodiskie materiāli (DF) / Teaching Stuff (hdl_7_655)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Slēgtā kolekcija (LUB) / Closed Access (hdl_7_656)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Disertācijas (ĢZZF) / Doctoral Theses (hdl_7_66)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Bioloģijas fakultāte / Faculty of Biology (hdl_7_68)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Administratīvie un informatīvie materiāli (LUB) / Administrative and Information materials (hdl_7_680)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Semināri par Open Access kustību / Open Access Workshops (hdl_7_682)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Disertācijas (CFI) / Doctoral Theses (hdl_7_687)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Disertācijas (BF) / Doctoral Theses (hdl_7_69)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Grāmatas (LUB) / Books (hdl_7_695)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Publicēti raksti (LUB) / Published Articles (hdl_7_696)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Preprinti (LUB) / Preprints (hdl_7_698)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Tehniskie pārskati un projekti (ITD) / Technical Reports and projects (hdl_7_699)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Datorikas fakultāte / Faculty of Computing (hdl_7_70)
ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23 ListIdentifiers ListRecords 23
Prezentācijas (ITD) / Presentations (hdl_7_700)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Augstskolu bibliotēku lietotāju apkalpošanas aktualitātes (hdl_7_704)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Disertācijas (DF) / Doctoral Theses (hdl_7_71)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Ekonomikas un Vadības fakultāte / Faculty of Economics and Management (hdl_7_72)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Dokumenta ceļš: no pasūtīšanas līdz iegādei (hdl_7_721)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Datu konversija: problēmas, iespējas, risinājumi (hdl_7_729)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
Disertācijas (EVF) / Doctoral Theses (hdl_7_73)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Fizikas un Matemātikas fakultāte / Faculty of Physics and Mathematics (hdl_7_74)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Disertācijas (FMF) / Doctoral Theses (hdl_7_75)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Humanitāro zinātņu fakultāte / Faculty of Humanities (hdl_7_76)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Disertācijas (HZF) / Doctoral Theses (hdl_7_77)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
LU konferenču programmas (hdl_7_777)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Juridiskā fakultāte / Faculty of Law (hdl_7_78)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Disertācijas (JF) / Doctoral Theses (hdl_7_79)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Latvija. Pārskats par tautas attīstību (SPPI) / Latvia. Human development report (ASPRI) (hdl_7_798)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Medicīnas fakultāte / Faculty of Medicine (hdl_7_80)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte / Faculty of Education, Psychology and Art (hdl_7_81)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Sociālo zinātņu fakultāte / Faculty of Social Sciences (hdl_7_82)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Latvijas Universitātes Raksti (1923-1943) (hdl_7_828)
ListIdentifiers ListRecords 180 ListIdentifiers ListRecords 180 ListIdentifiers ListRecords 180 ListIdentifiers ListRecords 180
Filoloģijas un filosofijas fakultātes sērija (1929-1940) (hdl_7_829)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
Teoloģijas fakultāte / Faculty of Theology (hdl_7_83)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes sērija (1930-1940) (hdl_7_830)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Medicīnas fakultātes sērija (1929-1940) (hdl_7_831)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Mēchanikas fakultātes sērija (1929-1943) (hdl_7_832)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Lauksaimniecības fakultātes sērija (1929-1939) (hdl_7_833)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Matēmātikas un dabas zinātņu fakultātes serija (1929-1940) (hdl_7_834)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
Teoloģijas fakultātes sērija (1938-1940) (hdl_7_835)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Romas katoļu teoloģijas fakultātes sērija (1939) (hdl_7_836)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Veterinārmedicīnas fakultātes sērija (1931-1940) (hdl_7_837)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Ķīmijas fakultātes sērija (1929-1943) (hdl_7_838)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Inženierzinātņu fakultātes sērija (1929-1940) (hdl_7_839)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Vēstures un filozofijas fakultāte / Faculty of History and Philosophy (hdl_7_84)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Botāniskā dārza raksti (1926-1940) (hdl_7_841)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
Meteoroloģiskās observatorijas novērojumi (1926-1940) (hdl_7_842)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Meteoroloģiskā institūta darbi (1927-1937) (hdl_7_843)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Ģeofizikas un meteoroloģijas institūta darbi (1938-1939) (hdl_7_845)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Astronomiskās observatorijas raksti (1932-1940) (hdl_7_846)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Sistēmatiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģiskās stacijas raksti (1929-1940) (hdl_7_847)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Latvijas Augstskolas Raksti (1921-1923) (hdl_7_849)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Disertācijas (VFF) / Doctoral Theses (hdl_7_85)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Latvijas Universitātes Raksti (2004-) (hdl_7_850)
ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
Disertācijas (MF) / Doctoral Theses (hdl_7_86)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Disertācijas (PPMF) / Doctoral Theses (hdl_7_87)
ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25 ListIdentifiers ListRecords 25
Disertācijas (SZF) / Doctoral Theses (hdl_7_88)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Disertācijas (TF) / Doctoral Theses (hdl_7_89)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Disertācijas (MII) / Doctoral Theses (hdl_7_91)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Architektūras fakultātes serija (1930–1940) (hdl_7_925)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
Publicēti raksti (TF) / Publiced Articles (hdl_7_93)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Bioloģijas institūts / Institute of Biology (hdl_7_94)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Kvalitātes vadības un audita departaments / Quality Management and Audit Department (hdl_7_96)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) / Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI) (hdl_7_97)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Bibliotēkzinātne. Bibliotēka un sabiedrība/ Library science. Library and Society. (hdl_7_975)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Bioloģija / Biology (hdl_7_976)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Ekonomika un vadības zinātne / Economics and Management (hdl_7_977)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Filosofija / Philosophy (hdl_7_978)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Juridiskā zinātne / Law (hdl_7_979)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Literatūrzinātne, folkloristika, māksla / Literature, Folklore, Arts (hdl_7_980)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Medicīna / Medicine (hdl_7_981)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Pedagoģija. Izglītības vadība / Pedagogy. Education Management (hdl_7_982)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Politikas zinātne / Political Science (hdl_7_983)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Psiholoģija / Psychology (hdl_7_984)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Zemes un vides zinātnes / Earth and Environment Sciences (hdl_7_985)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Zinātņu vēsture un muzejniecība / History of Sciences and Museology (hdl_7_986)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas / Computer Science and Information Technologies (hdl_7_987)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Valodniecība / Linguistics (hdl_7_992)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5