Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

http://radap.kpi.ua/index.php/radiotechnique/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/1/2013
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/1/2013

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count nlm Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування (radiotechnique)
ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492 ListIdentifiers ListRecords 492
Радіоелектроніка біомедичних технологій (radiotechnique:biomedical-systems)
ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32 ListIdentifiers ListRecords 32
Радіотехнічні кола та сигнали (radiotechnique:circuitry-signals)
ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71 ListIdentifiers ListRecords 71
Обчислювальна техніка та програмування (radiotechnique:computer_science)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
Полеміка (radiotechnique:controversy)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
Конструювання радіоапаратури (radiotechnique:design)
ListIdentifiers ListRecords 51 ListIdentifiers ListRecords 51 ListIdentifiers ListRecords 51 ListIdentifiers ListRecords 51 ListIdentifiers ListRecords 51
Науково-технічна інформація (radiotechnique:documentation)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Електродинаміка (radiotechnique:electrodynamics)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
Функціональна електроніка (radiotechnique:funct_electronics)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Захист інформації (radiotechnique:information_security)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка (radiotechnique:microelectronics)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка (radiotechnique:microwaves)
ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76 ListIdentifiers ListRecords 76
Педагогічні аспекти навчального процесу (radiotechnique:pedagogics)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
Інформація про виконані розробки (radiotechnique:products)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Теорія та практика радіовимірювань (radiotechnique:radio-metering)
ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35 ListIdentifiers ListRecords 35
Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика (radiotechnique:radio-navigation)
ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84 ListIdentifiers ListRecords 84
Огляди (radiotechnique:Reviews)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
Радіотехнічний факультет (radiotechnique:rtf)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Обмін досвідом (radiotechnique:sharing)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Теорія та засоби телекомунікацій (radiotechnique:telecommunications)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10