Studia Ukrainica Posnaniensia

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 9/29/2016
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 9/29/2016

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count nlm Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238 ListIdentifiers ListRecords 238
Studia Ukrainica Posnaniensia (sup)
ListIdentifiers ListRecords 152 ListIdentifiers ListRecords 152 ListIdentifiers ListRecords 152 ListIdentifiers ListRecords 152 ListIdentifiers ListRecords 152
Intertekstualne powiązania (sup:Inter)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
Językoznawstwo (sup:J%C4%99z)
ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100
Literaturoznawstwo (sup:Lit)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Literatura ukraińska we własnej przestrzeni dialogicznej (sup:LitUkrPrzest)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Ukraina i świat: paralele literackie (sup:UiS)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Ukraińsko-polskie relacje w kulturze i literaturze (sup:UkrPolR)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Wstęp (sup:WST)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1