Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/2/2016
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/2/2016

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count nlm Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 331 ListIdentifiers ListRecords 331 ListIdentifiers ListRecords 331 ListIdentifiers ListRecords 331 ListIdentifiers ListRecords 331
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza (pspsj)
ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245 ListIdentifiers ListRecords 245
Źródła do historii języka polskiego (pspsj:%C5%B9DHJP)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Z historii nauki (pspsj:HN)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Junioraty (pspsj:J)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Językoznawstwo na świecie (pspsj:JNS)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Język polski jako obcy (pspsj:JPO)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
Recenzje i artykuły recenzyjne (pspsj:RIAR)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
Studia nad historią języka (pspsj:SHJ)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
Studia nad językiem współczesnym (pspsj:SJW)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną (pspsj:SNPWIH)
ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89
Studia onomastyczne (pspsj:SO)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Varia (pspsj:V)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
Źródłoznawstwo (pspsj:ZRD)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1