Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

http://radap.kpi.ua/radiotechnique/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/3/2016
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/3/2016

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count nlm Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 713 ListIdentifiers ListRecords 713 ListIdentifiers ListRecords 713 ListIdentifiers ListRecords 713 ListIdentifiers ListRecords 713
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування (radiotechnique)
ListIdentifiers ListRecords 712 ListIdentifiers ListRecords 712 ListIdentifiers ListRecords 712 ListIdentifiers ListRecords 712 ListIdentifiers ListRecords 712
Радіоелектроніка біомедичних технологій (radiotechnique:biomedical-systems)
ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54
Радіотехнічні кола та сигнали (radiotechnique:circuitry-signals)
ListIdentifiers ListRecords 88 ListIdentifiers ListRecords 88 ListIdentifiers ListRecords 88 ListIdentifiers ListRecords 88 ListIdentifiers ListRecords 88
Обчислювальні методи в радіоелектроніці (radiotechnique:computer_science)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
Полеміка (radiotechnique:controversy)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
Конструювання радіоапаратури (radiotechnique:design)
ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64
Науково-технічна інформація (radiotechnique:documentation)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
Електродинаміка (radiotechnique:electrodynamics)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
Функціональна електроніка (radiotechnique:funct_electronics)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Захист інформації (radiotechnique:information_security)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка (radiotechnique:microelectronics)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка (radiotechnique:microwaves)
ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111 ListIdentifiers ListRecords 111
Педагогічні аспекти навчального процесу (radiotechnique:pedagogics)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
Інформація про виконані розробки (radiotechnique:products)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
Теорія та практика радіовимірювань (radiotechnique:radio-metering)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика (radiotechnique:radio-navigation)
ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130 ListIdentifiers ListRecords 130
Огляди (radiotechnique:Reviews)
ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31 ListIdentifiers ListRecords 31
Радіотехнічний факультет (radiotechnique:rtf)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Обмін досвідом (radiotechnique:sharing)
ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9 ListIdentifiers ListRecords 9
Теорія та засоби телекомунікацій (radiotechnique:telecommunications)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10