Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos

http://dirasathispanicas.org/index.php/dirasathispanicas/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/9/2016
Checked 2 times
Check failed 0 times
Last checked: 12/23/2018

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count nlm Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos (dirasathispanicas)
ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62 ListIdentifiers ListRecords 62
Artículos de carácter misceláneo (dirasathispanicas:ART)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
Dosier monográfico (dirasathispanicas:DOS)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
I. Cuestiones transversales (dirasathispanicas:DOS-1)
ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8 ListIdentifiers ListRecords 8
II. Cuestiones particulares (dirasathispanicas:DOS-2)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6
Editorial (dirasathispanicas:EDI)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
Reseñas bibliográficas (dirasathispanicas:RES)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13